Emniyetiniz İçin

Maddi hasarı veya kendinizin ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce “Emniyetiniz İçin” bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanan herkesin okuyacağı bir yerde bulundurun.

ATEHLİKE: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yüksek ölüm veya ciddi yaralanma riski taşır.

AUYARI: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

ADİKKAT: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

A UYARI

Yürürken veya bir araç kullanırken kullanmayın.

Bu önlemin alınmaması kazalara ya da başka yaralanmalara neden olabilir.

Bu ürünü parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçalara dokunmayın.

Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.

Ürünün duman, ısı veya alışılmadık kokular oluşturması gibi anormallikler fark edecek olursanız pilin veya güç kaynağının bağlantısını derhal kesin.

Kullanmaya devam edilmesi yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.

Kuru tutun. Islak ellerle dokunmayın. Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu ürün açıkken veya prize takılıyken cildinizin ürünle uzun süre temas halinde kalmasına izin vermeyin.

Bu önleme uyulmaması düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.

Bu ürünü propan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı toz veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.

Bu önleme uyulmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.

Objektif veya fotoğraf makinesinden güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

Bu önleme uyulmaması görme kaybına neden olabilir.

Flaşı veya AF yardımcı aydınlatmasını motorlu bir araç sürücüsüne doğrultmayın.

Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca küçük parçaların boğulma tehlikesi oluşturabileceğini unutmayın. Bir çocuğun bu ürünün herhangi bir parçasını yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.

Askıları boynunuzun etrafında dolaştırmayın, sarmayın veya bükmeyin.

Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

Özellikle bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmayan pilleri, şarj cihazlarını veya AC adaptörlerini kullanmayın. Bu ürünle kullanılmak üzere tasarlanan pilleri, şarj cihazlarını ve AC adaptörlerini kullanırken, şunları yapmayın:

 • Kordonlara veya kablolara zarar vermeyin, üzerlerinde değişiklik yapmayın, zorla çekmeyin ya da bükmeyin; onları ağır nesnelerin altına yerleştirmeyin ya da ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.

 • Bir voltajdan diğerine dönüştürmek için tasarlanan seyahat dönüştürücüleri veya DC-AC dönüştürücüleri ile kullanmayın.

Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gök gürültülü fırtınalar sırasında ürünü şarj ederken veya AC adaptörünü kullanırken fişe dokunmayın.

Bu önleme uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çıplak ellerle dokunmayın.

Bu önleme uyulmaması yanıklara veya soğuk ısırmasına neden olabilir.

A DİKKAT

Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrultulmuş halde bırakmayın.

Objektif tarafından odaklanan ışık yangına veya ürünün iç parçalarına hasar verebilir. Arka planı aydınlatılmış konuların çekimini yaparken güneşi çerçeveden oldukça uzakta tutun. Güneş çerçeveye yakın olduğunda fotoğraf makinesinin içine odaklanan güneş ışığı yangına neden olabilir.

Kullanımı yasak olduğunda ürünü kapatın. Konum verileri özelliğini devre dışı bırakın. Konum izlemeyi sonlandırın. Kablosuz ekipmanların kullanımı yasak olduğunda kablosuz özelliklerini devre dışı bırakın.

Bu ürünün oluşturduğu radyo frekans emisyonları uçakta veya hastaneler ya da diğer sağlık tesislerinde bulunan ekipmanlarla karışabilir.

Bu ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa pili çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Flaşı ciltle veya cisimlerle temas halinde veya çok yakın durumda patlatmayın.

Bu önleme uyulmaması yanıklara veya yangına neden olabilir.

Ürünü, kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıklara uzun bir süre maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

AF yardımcı aydınlatmasına doğrudan bakmayın.

Bu önlemin alınmamasının görme üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Fotoğraf makinelerini veya objektifleri, tripodlar veya benzer aksesuarlar takılıyken taşımayın.

Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

A TEHLİKE (Piller)

Pilleri yanlış kullanmayın.

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir:

 • Yalnızca bu ürünle kullanılması için onaylanan şarj edilebilir piller kullanın.

 • Pilleri ateşe veya aşırı derecede yüksek ısıya maruz bırakmayın.

 • Parçalarına ayırmayın.

 • Kolyeler, saç tokaları veya diğer metal cisimler ile dokunarak terminallere kısa devre yaptırmayın.

 • Pilleri veya pillerin takıldığı ürünleri, güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.

 • Pillerin üzerine basmayın, pilleri çivilerle delmeyin veya pillere çekiçle vurmayın.

Yalnızca belirtildiği gibi şarj edin.

Bu önleme uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pil sıvısı gözlerle temas ederse bolca temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.

Harekete geçmeyi ertelemek göz yaralanmalarına neden olabilir.

Havayolu personelinin talimatlarını izleyin.

Yüksek rakımlarda gözetimsiz bırakılan piller sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

A UYARI (Piller)

Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Bir çocuğun bir pili yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.

Pilleri evcil hayvanların ve diğer hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Piller, hayvanlar tarafından ısırıldığı, çiğnendiği veya başka şekilde hasar gördüğü takdirde sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

Pilleri suya daldırmayın veya yağmura maruz bırakmayın.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Islanırsa ürünü hemen bir havlu ya da benzeri bir nesneyle kurulayın.

Pillerde renk bozulması veya deformasyon gibi değişiklikler fark edecek olursanız hemen kullanmayı bırakın. Belirtien sürede şarj olmaması durumunda EN-EL18c şarj edilebilir pilleri şarj etmeyi durdurun.

Bu önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pillere artık ihtiyaç kalmadığında bantla terminallerin yalıtımını sağlayın.

Metal nesnelerin terminallerle temas etmesi aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya yangına sebep olabilir.

Pil sıvısı bir insanın cildine veya kıyafetlerine temas ederse etkilenen alanı hemen bolca temiz suyla yıkayın.

Bu önleme uyulmaması cilt tahrişine neden olabilir.

A TEHLİKE (CR1616 Lityum Saat Pilleri)

Pilleri yanlış kullanmayın.

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması pilin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

 • Pili şarj etmeye çalışmayın.

 • Pilleri aleve veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

 • Parçalarına ayırmayın.

 • Kolyeler, saç tokaları veya diğer metal nesnelerle terminallere dokunarak terminallere kısa devre yaptırmayın.

 • Pilleri veya pillerin içine takıldığı ürünleri güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.

Pilleri yutmayın.

Kimyasal yanık tehlikesi.

Bu üründe bir veya birden fazla lityum düğme pil bulunmaktadır. Lityum düğme pillerin yutulması yalnızca 2 saatte ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

Pil yuvası güvenli bir şekilde kapanmazsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Pil sıvısı gözlerle temas ederse bolca temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.

Harekete geçmeyi ertelemek göz yaralanmalarına neden olabilir.

Havayolu personelinin talimatlarını izleyin.

Yüksek rakımlarda gözetimsiz bırakılan piller sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

A UYARI (CR1616 Lityum Saat Pilleri)

Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Bir çocuğun bir pili yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.

Pilleri suya daldırmayın veya yağmura maruz bırakmayın.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Islanırsa ürünü hemen bir havlu ya da benzeri bir nesneyle kurulayın.

Pilde renk bozulması veya deformasyon gibi değişiklikler fark edecek olursanız hemen kullanmayı bırakın.

Bu önleme uyulmaması pilin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pili doğru yönde takın.

Bu önleme uyulmaması pilin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pillere artık ihtiyaç kalmadığında bantla terminallerin yalıtımını sağlayın.

Metal nesnelerin terminallerle temas etmesi aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya yangına sebep olabilir.

Pil sıvısı bir insanın cildine veya kıyafetlerine temas ederse etkilenen alanı hemen bolca temiz suyla yıkayın.

Bu önleme uyulmaması cilt tahrişine neden olabilir.

Bildirimler

 • Bu ürünün beraberindeki kılavuzların hiçbir bölümü, Nikon’un ön yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyası çıkarılamaz, bir erişim sistemi içine kaydedilemez veya başka bir dile tercüme edilemez.

 • Nikon bu elkitaplarında açıklanan donanım ve yazılımların görünümünü ve teknik özelliklerini istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Nikon bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 • Bu kılavuzlardaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için her türlü çabanın sarf edilmiş olmasına karşın, tespit edeceğiniz herhangi bir hatayı veya ihmali kendi bölgenizdeki Nikon temsilcisinin dikkatine sunmanız halinde müteşekkir oluruz (adresler ayrıca verilmiştir).

Kopyalama veya Çoğaltmanın Yasak Oluşuna Dair Bildirim

Dijital yollarla kopyalanan veya tarayıcı, dijital kamera veya diğer cihazlarla çoğaltılan materyali elinde bulundurmanın dahi kanunlar tarafından cezaya tabi olduğunu akılda bulundurun.

 • Yasalarca kopyalanması veya çoğaltılması yasaklanan ürünler

  “Numune” olarak damgalanmış kopya veya çoğaltmalar olsa dahi, kağıt veya madeni paraları, tahvilleri, devlet bonoları ve diğer yerel yönetim bonolarını kopyalamayın ya da çoğaltmayın.

  Yabancı ülkelerde tedavülde olan kağıt veya madeni paralar ile tahvillerin kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

  Devletten ön izin alınmadığı takdirde, devlet tarafından bastırılan kullanılmamış posta pulları veya posta kartlarının kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

  Devlet tarafından bastırılan pullar ve kanunların öngördüğü tasdikli belgelerin kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

 • Belli kopya ve çoğaltmalar ile ilgili uyarılar

  Bir şirket tarafından ticari kullanım amacıyla sınırlı sayıda gerekli kopyanın sağlanması dışında, devlet özel şirketlerce ihraç edilen senetlerin (hisse senetleri, fatura, çek, hediye çekleri vb.), bilgisayar giriş kartları veya kupon biletlerinin kopyalanması veya çoğaltımında ihtiyatlı olunması yönünde düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca, devlet tarafından tanzim edilen pasaportları, kamu kurumları veya özel gruplar tarafından düzenlenen ruhsatları, kimlik kartlarını ve giriş kartı ve yemek kuponu gibi biletleri kopyalamayın veya çoğaltmayın.

 • Telif hakkı bildirimlerine riayet

  Telif hakkı yasası altında, telif hakkı olan çalışmaların fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar veya kayıtlar telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılamaz. Kişisel kullanım için istisnalar geçerlidir ancak sergilerin ve canlı performansların fotoğrafları veya kayıtları olması durumunda kişisel kullanımın bile kısıtlanabileceğini unutmayın.

Sadece Nikon Markalı Elektronik Aksesuarları Kullanın

Nikon fotoğraf makineleri en yüksek standartlara göre tasarlanmıştır ve karmaşık elektronik devreler içerir. Yalnızca özellikle bu Nikon dijital fotoğraf makinesi ile kullanılmak üzere Nikon tarafından onaylanan Nikon markalı aksesuarlar (objektifler, şarj cihazları, piller, AC adaptörleri ve flaş aksesuarlar), bu elektronik devrelerin çalışma ve güvenlik gereksinimleri içinde çalışmaya yönelik olarak tasarlanmış ve çalıştıkları ispatlanmıştır.

Nikon dışındaki elektronik aksesuarların kullanımı fotoğraf makinesine zarar verebilir ve Nikon garantinizi geçersizleştirebilir. Sağda gösterilen Nikon hologramı olmayan, üçüncü parti şarj edilebilir Li-ion pillerin kullanımı fotoğraf makinesinin normal kullanımını engelleyebilir veya pillerin aşırı ısınmasına, alev almasına, çatlamasına veya sızıntı yapmasına yol açabilir.

Nikon markalı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, yerel bir yetkili Nikon satıcısı ile irtibat kurun.

Önemli Fotoğraflar Çekmeden Önce

Önemli olaylarda fotoğraf çekmeden önce (düğün gibi veya fotoğraf makinesini seyahatte yanınıza almadan önce), fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için test çekimi yapın. Nikon, ürün arızasından kaynaklanabilecek zararlar veya kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Yaşam Boyu Öğrenim

Nikon’un devam eden ürün destek ve eğitimi konusundaki “Yaşam Boyu Öğrenim” hedefinin bir parçası olarak, aşağıdaki sitelerde sürekli güncellenen bilgiler çevrimiçi olarak edinilebilir:

En son ürün bilgileri, ipuçları, sıkça sorulan sorulardan (SSS) haberdar olmak ve dijital görüntüleme ve fotoğrafçılık konularında genel bilgi edinmek için bu siteleri ziyaret edin. Ek bilgiler bölgenizdeki Nikon temsilcisinden edinilebilir. İletişim bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı izleyin: https://imaging.nikon.com/