AF ve AF alanı modlarını seçin. AF modu, fotoğraf makinesinin otomatik netleme modunda nasıl netleme yapacağını, AF alanı modu, fotoğraf makinesinin otomatik netleme için netleme noktasını nasıl seçeceğini belirler.

AF Modu Seçme

AF modu düğmesini basılı tutun ve ana ayar kadranını çevirin. Kullanılabilir seçenekler kamera ayarlarına göre değişir.

Vizör Fotoğrafçılığı

Vizör çekimi sırasında, seçilen AF modu üst kontrol panelinde ve vizörde görüntülenir.

Seçenek

Tanım

AF-S

[ Tek AF ]

Sabit nesnelerle kullanın. Deklanşöre yarım basıldığında netleme kilitlenir.

AF-C

[ Sürekli AF ]

Hareketli nesneler için. Deklanşöre yarım basıldığında, fotoğraf makinesi konuya olan mesafedeki değişikliklere yanıt olarak netlemeyi sürekli olarak ayarlar.

Canlı Görünüm Fotoğrafçılığı ve Çekimi

Canlı görüntü çekimi ve film çekimi sırasında, ekranda seçilen AF modu görüntülenir.

Seçenek

Tanım

AF-S

[ Tek AF ]

Sabit nesnelerle kullanın. Deklanşöre yarım basıldığında netleme kilitlenir.

AF-F

[ Tam zamanlı AF ]

Hareketli nesneler için. Fotoğraf makinesi, deklanşöre yarım basılana kadar konuya olan mesafedeki değişikliklere yanıt olarak netlemeyi sürekli olarak ayarlar. Deklanşöre yarım basıldığında netleme kilitlenir.

AF Alanı Modu Seçme

AF modu düğmesini basılı tutun ve alt ayar kadranını çevirin. Kullanılabilir seçenekler AF moduna göre değişir.

Vizör Fotoğrafçılığı

Seçilen AF alanı modu, vizör çekimi sırasında üst kontrol panelinde ve vizörde görüntülenir.

Seçenek

Tanım

[ Tek nokta AF ]

Kamera, kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya odaklanır.

 • Sabit nesnelerle kullanın.

[ Dinamik alan AF (9 nokta) ]/[ Dinamik alan AF (25 nokta) ]/[ Dinamik alan AF (49 nokta) ]/[ Dinamik alan AF (105 nokta)]

Kamera, kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya odaklanır; konu seçilen noktadan kısa süreliğine ayrılırsa, kamera çevredeki netleme noktalarından gelen bilgilere göre netleme yapacaktır. Dinamik alan AF, otomatik netleme modu için AF-C seçildiğinde kullanılabilir.

 • Tahmin edilemeyecek şekilde hareket eden nesneler için seçin. Odak noktası sayısı ne kadar fazla olursa, odak için kullanılan alan o kadar geniş olur.

[ 3D izleme ]

Kullanıcı odak noktasını seçer; deklanşöre yarım basıldığında, fotoğraf makinesi seçilen netleme noktasından ayrılan konuları izleyecek ve gerektiği gibi yeni netleme noktaları seçecektir. Otomatik netleme modu için AF-C seçildiğinde 3D izleme kullanılabilir.

 • Bir yandan diğer yana düzensiz hareket eden nesneler için kullanın.

[ Grup alan AF ]/[ Grup alan AF (C1) ]/[ Grup alan AF (C2) ]

Kamera, kullanıcı tarafından seçilen bir grup netleme noktasını kullanarak netleme yapar.

 • [ Tek nokta AF ] kullanılarak fotoğraflanması zor olan fotoğraflar, hareketli nesneler ve diğer nesneler için seçin.

 • Çoklu seçici kullanılarak her boyuttaki netleme noktası sayısının seçilebileceği özel gruplar oluşturmak için [ Grup alan AF (C1) ] ve [ Grup alan AF (C2) ] öğesini kullanın. Bu, örneğin odak için kullanılan alanın boyutu ve şekli önceden makul bir doğruluk derecesi ile belirlenebilirse kullanılabilir.

[ Otomatik alan AF ]

Fotoğraf makinesi konuyu otomatik olarak algılar ve odak noktasını seçer. Bir yüz algılanırsa, fotoğraf makinesi portre konusuna öncelik verir.

Özel Odak Grupları: [ Grup-Alan AF (C1) ]/[ Grup-Alan AF (C2) ]
 • [ Grup alan AF (C1) ] veya [ Grup alan AF (C2) ] vurgulandığında, AF modu düğmesini basılı tutup 4 veya 2 düğmesine basarak özel netleme grubunun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Yüksekliği seçmek için 1 veya 3 basın. Yükseklik ve genişlik, üst kontrol panelinde gösterilir.

  1

  Genişlik (odak noktası sayısı)

  2

  Yükseklik (odak noktası sayısı)

 • Netleme noktası sayısını seçerken gözünüzü vizörden ayırmazsanız, seçilen özel netleme grubunun şeklini önizleyebilirsiniz.

 • Netleme noktalarının sayısı, Özel Ayar a10 [ Özel gruplamalar (C1/C2) ] kullanılarak da seçilebilir.

Canlı Görünüm Fotoğraf/Film Kaydı

Seçilen AF alanı modu, canlı görüntü çekimi ve film çekimi sırasında ekranda görüntülenir.

Seçenek

Tanım

!

[ Yüz öncelikli AF ]

Fotoğraf makinesi portre konularını otomatik olarak algılar ve bunlara odaklanır; seçilen konu sarı bir kenarlıkla belirtilir. Birden fazla yüz (maksimum 16'ya kadar) algılanırsa, çoklu seçiciyi kullanarak bir konu seçebilirsiniz.

 • Portreler için kullanın.

5

[ Geniş alan AF ]

Fotoğraf makinesinin daha geniş bir alana odaklanması dışında [ Normal alan AF ] ile ilgilidir.

6

[ Normal alan AF ]

Kamera, kullanıcı tarafından seçilen bir noktaya odaklanır.

n

[ Konu izleme AF ]

Netleme noktasını öznenizin üzerine konumlandırın ve çoklu seçicinin ortasına basın; netleme noktası, çerçeve içinde hareket ederken seçilen konuyu izleyecektir. İzlemeyi bitirmek için çoklu seçicinin ortasına tekrar basın.

 • Seçilen bir özneye odaklanmayı izlemek için kullanın.

Manuel Netleme Noktası Seçimi

AF alanı modu için [ Otomatik alan AF ], [ Yüz öncelikli AF ] veya [ Konuyu izleme AF ] dışında bir seçenek seçildiğinde, odak noktasını manuel olarak seçebilirsiniz. Netleme noktasını seçmek için çoklu seçicide yukarı, aşağı, sola veya sağa ( 1 3 4 2 ) veya çapraz olarak basın.

Odak Noktası Seçimini Kilitleme

Odak noktası seçimi, odak seçici kilidi “ L ” konumuna çevrilerek kilitlenebilir. Odak noktası seçimi, kilidi I konumuna çevirerek yeniden etkinleştirilebilir.