Kayışın Takılması

Bir kayış takmak için (birlikte verilen kayış veya ayrıca satın alınmış kayış):

Pili şarj etmek

Ürünle verilen EN‑EL18c pili, kullanımdan önce verilen MH-26a pil şarj cihazında şarj edin. Biten bir pil yaklaşık iki saat 35 dakika içinde tamamen şarj olur.

Pil ve Şarj Cihazı

“Güvenliğiniz İçin” ( Güvenliğiniz İçin ) ve “Fotoğraf Makinesinin ve Pilin Bakımı: Dikkat Edilecekler” ( Fotoğraf Makinesinin ve Pilin Bakımı: Dikkat Edilecekler ) bölümlerindeki uyarıları ve ikazları okuyun ve bunlara uyun.

 1. Güç kablosunu şarj cihazına bağlayın.
 2. Şarj cihazını prize takın.

 3. Akü terminal kapağını çıkarın.
 4. Temas koruyucusunu çıkarın.

  Temas koruyucuyu gösterildiği gibi şarj cihazından kaydırın.

 5. Pili şarj et.

  1

  Kişiler

  2

  Kılavuz

  3

  Oda lambaları

  4

  Şarj lambaları (yeşil)

  • Pilin ucunu kılavuzla hizalayarak pili (önce terminaller) takın ve ardından pili yerine oturana kadar gösterilen yönde kaydırın.

  • Pilin bulunduğu bölmenin lambası (“L” veya “R”), şarj başladığında yanıp sönmeye başlayacaktır.

  • Hazne lambasının yanıp sönmesi durduğunda ve şarj lambaları kapandığında şarj tamamlanmıştır.

  • Pil durumu, hazne ve şarj lambaları tarafından gösterilir:

  şarj durumu

  <%50

  ≥%50, <%80

  ≥80%, <%100

  100%

  Oda lambası

  H (yanıp söner)

  H (yanıp söner)

  H (yanıp söner)

  K (açık)

  Şarj lambaları

  100%

  I (kapalı)

  I (kapalı)

  H (yanıp söner)

  I (kapalı)

  %80

  I (kapalı)

  H (yanıp söner)

  K (açık)

  I (kapalı)

  %50

  H (yanıp söner)

  K (açık)

  K (açık)

  I (kapalı)

 6. Pili çıkarın ve şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını fişten çekin.

kalibrasyon

Pil seviyesi göstergelerinin doğruluğunu sağlamak için pilleri kalibre etme hakkında bilgi için, bkz. “Pilleri Kalibre Etme” ( Pillerin Kalibre Edilmesi ).

Uyarı Göstergeleri

MH-26a haznesi ve şarj lambaları sırayla yanıp sönüyorsa, aşağıda açıklanan adımları uygulayın.

 • Pil takılı değilse : Şarj cihazında bir sorun vardır. Şarj cihazını fişten çekin ve bir Nikon yetkili servis temsilcisine danışın.

 • Pil takılıysa : Şarj sırasında pil veya şarj cihazında bir sorun oluştu. Pili çıkarın, şarj cihazının fişini çekin ve bir Nikon yetkili servis temsilcisine danışın.

Pili Takma

Pili takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı kapatın.

 1. BL-6 pil yuvası kapağını çıkarın.

  Pil yuvası kapağı mandalını kaldırın, açık ( A ) konumuna ( q ) çevirin ve pil yuvası kapağını ( w ) çıkarın.

 2. Kapağı aküye takın.
  • Pil serbest bırakma düğmesi ok ( H ) görünecek şekilde konumlandırılmışsa, oku ( H ) kapatmak için pil serbest bırakma düğmesini kaydırın.

  • Pil üzerindeki iki çıkıntıyı kapaktaki eşleşen yuvalara gösterildiği gibi yerleştirin. Pil serbest bırakma, oku ( H ) tamamen ortaya çıkarmak için yana kayar.

 3. Pili takın.

  Pili gösterildiği gibi tam ve güvenli bir şekilde takın.

 4. Kapağı kilitleyin.

  • Mandalı kapalı konuma ( q ) döndürün ve gösterildiği gibi ( w ) aşağı doğru katlayın.

  • Pilin çalışma sırasında yerinden çıkmasını önlemek için kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.

Pili Çıkarma

Pili çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın, pil yuvası kapağı mandalını kaldırın ve açık ( A ) konumuna çevirin.

Pil Yuvası Kapağını Çıkarma

Pilden çıkarılabilmesi için pil yuvası kapağının mandalını açmak için, pil serbest bırakma düğmesini durana kadar okla ( H ) gösterilen yönde kaydırın.

Pil Odası Kapağı
 • Yalnızca BL-6 pil yuvası kapaklarını kullanın; diğer pil yuvası kapakları bu fotoğraf makinesiyle kullanılamaz.

 • Pil, kapak takılıyken şarj edilebilir.

 • Pil yuvasının içinde toz birikmesini önlemek için pil takılı değilken fotoğraf makinesindeki pil yuvası kapağını değiştirin.

Lens Takma

 • Bu kılavuzda açıklama amacıyla genel olarak kullanılan lens bir AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G'dir.

 • Fotoğraf makinesine toz girmesini önlemek için dikkatli olun.

 • Lensi takmadan önce kameranın kapalı olduğundan emin olun.

  • Kamera gövdesi kapağını ( q , w ) ve arka lens kapağını ( e , r ) çıkarın.

  • Kamera ( t ) ve lens ( y ) üzerindeki montaj işaretlerini hizalayın.

  • Lensi yerine oturana kadar gösterildiği gibi döndürün ( u , i ).

 • Fotoğraf çekmeden önce lens kapağını çıkarın.

Diyafram Halkalı CPU Lensleri

Diyafram halkası ile donatılmış bir CPU lensi kullanırken ( CPU ve G, E ve D Tipi Lensleri tanıyarak, diyaframı minimum ayarda (en yüksek f değeri) kilitleyin.

Lens Odak Modu

Objektifte bir odak modu anahtarı varsa, otomatik odak modunu seçin ( A , M/A veya A/M ).

Görüntü Alanı

DX biçimli görüntü alanı, bir DX lensi takıldığında otomatik olarak seçilir.

Lensleri Çıkarma

 • Fotoğraf makinesini kapattıktan sonra, merceği gösterilen yönde ( w ) döndürürken mercek serbest bırakma düğmesini ( q ) basılı tutun.

 • Merceği çıkardıktan sonra, mercek kapaklarını ve kamera gövdesi kapağını yerine takın.

Hafıza Kartlarını Takma

Fotoğraf makinesi iki bellek kartı yuvası ile donatılmıştır: Yuva 1 ( q ) ve Yuva 2 ( w ), iki bellek kartının aynı anda kullanılmasına olanak tanır.

 • Hafıza kartlarını takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı kapatın.

 • Çıkarma düğmesine basarken hafıza kartını itmeyin. Bu önlemin alınmaması, kameraya veya hafıza kartına zarar verebilir.

 1. Kart yuvası kapağını açın.

  Kart yuvası kapağı serbest bırakma düğmesini ( q ) koruyan kapağı açın ve kart yuvasını ( e ) açmak için serbest bırakma düğmesine ( w ) basın.

 2. Hafıza kartını takın.

  Kartı ters veya ters takmak kameraya veya karta zarar verebilir. Kartın doğru yönde olduğundan emin olmak için kontrol edin.

  Kartı, arka etiketi monitöre doğru olacak şekilde tutarak yuvanın sonuna kadar kaydırın. Hafıza kartı tam olarak takıldığında, çıkarma düğmesi ( q ) açılır ve yeşil hafıza kartı erişim lambası ( w ) kısaca yanar.

 3. Kart yuvası kapağını kapatın.

  Bellek kartı başka bir cihazda kullanıldıktan veya biçimlendirildikten sonra ilk kez kullanılacaksa, devam etmeden önce kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirin.

İki Hafıza Kartı

İki bellek kartı takıldığında (Yuva 1 ve 2'nin her birine bir tane), Yuva 2'deki kartın oynadığı rol, fotoğraf çekimi menüsündeki [ Yuva 2'deki kartın rolü ] kullanılarak seçilebilir.

 • [ Taşma ]: Resimler yalnızca Yuva 1'deki kart dolduğunda Yuva 2'deki karta kaydedilir.

 • [ Yedekleme ]: Her bir bellek kartına bir tane ve her biri aynı görüntü kalitesi ve boyutuna sahip olmak üzere iki özdeş kopya kaydedilir.

 • [ RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]: NEF (RAW) + JPEG ayarlarında çekilen fotoğrafların NEF (RAW) kopyaları yalnızca Yuva 1'deki karta kaydedilir, JPEG yalnızca Yuva 2'deki karta kopyalanır.

 • [ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]: Her bir bellek kartına bir tane, ancak farklı boyutlarda olmak üzere iki JPEG kopyası kaydedilir.

Hafıza Kartlarını Çıkarma

Hafıza kartı erişim lambasının söndüğünü doğruladıktan sonra kamerayı kapatın ve hafıza kartı yuvası kapağını açın. Kartı ( w ) kısmen çıkarmak için çıkarma düğmesine ( q ) basın; hafıza kartı daha sonra elle çıkarılabilir.

Hafıza kartları
 • Hafıza kartları kullanımdan sonra sıcak olabilir. Hafıza kartlarını kameradan çıkarırken dikkatli olun.

 • Biçimlendirme sırasında veya veriler kaydedilirken, silinirken veya bir bilgisayara veya başka bir aygıta kopyalanırken aşağıdaki işlemleri yapmayın. Bu önlemlere uyulmaması, veri kaybına veya kamera veya kartın zarar görmesine neden olabilir.

  • Bellek kartlarını çıkarmayın veya takmayın

  • kamerayı kapatmayın

  • pili çıkarmayın

  • AC adaptörlerinin bağlantısını kesmeyin

 • Kart terminallerine parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın.

 • Hafıza kartlarını tutarken aşırı güç kullanmayın. Bu önlemin alınmaması karta zarar verebilir.

 • Bellek kartlarını bükmeyin, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.

 • Bellek kartlarını suya, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

 • Hafıza kartlarını bilgisayarda biçimlendirmeyin.

Hafıza Kartı Simgeleri

Bellek kartları takıldığında, üst kontrol panelindeki bellek kartı simgeleri yanar (çizimdeki örnek, iki bellek kartı takıldığındaki ekranı gösterir).

Hafıza kartı doluysa veya bir hata meydana geldiyse, etkilenen kartın simgesi yanıp sönecektir.

Hafıza Kartı Takılı Değil

Hafıza kartı takılı değilse, vizörde poz sayısı görüntülenir ve üst kontrol panelinde S gösterilir. Fotoğraf makinesi pil ile kapatılırsa ve bellek kartı takılı değilse, üst kontrol panelinde S görüntülenecektir.

Kamera Kurulumu

Kurulum menüsündeki dil seçeneği, menüler ilk kez görüntülendiğinde otomatik olarak vurgulanır. Bir dil seçin ve kamera saatini ayarlayın.

 1. Aç kamerayı.
 2. Kurulum menüsünde [ Dil ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
  • Satın aldıktan sonra G düğmesine ilk kez basıldığında kurulum menüsünde [ Dil ] öğesi otomatik olarak vurgulanır.

  • Menülerin kullanımı hakkında bilgi için, “Menülerin Kullanılması”na ( Menülerin Kullanılması ) bakın.

 3. Bir dil seç.

  İstenen dili vurgulamak için 1 veya 3 düğmesine basın ve J düğmesine basın (mevcut diller fotoğraf makinesinin orijinal olarak satın alındığı ülke veya bölgeye göre değişir).

 4. [ Saat dilimi ve tarih ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
 5. Bir saat dilimi seçin.
  • [ Saat dilimi ve tarih ] ekranında [ Saat dilimi ] öğesini seçin.

  • [ Saat dilimi ] ekranında bir saat dilimini vurgulayın ve J düğmesine basın.

  • Ekran, seçilen bölgedeki seçili şehirleri ve seçilen bölgedeki saat ile UTC arasındaki farkı listeleyen bir zaman dilimi haritasını gösterir.

 6. Gün ışığından yararlanma saatini açın veya kapatın.
  • [ Saat dilimi ve tarih ] ekranında [ Yaz saati uygulaması ] öğesini seçin.

  • [ Açık ] (yaz saati açık) veya [ Kapalı ] (yaz saati kapalı) öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.

  • [ Açık ] öğesinin seçilmesi saati bir saat ileri alır; efekti geri almak için [ Kapalı ] öğesini seçin.

 7. Saati ayarlayın.
  • [ Saat dilimi ve tarih ] ekranında [ Tarih ve saat ] öğesini seçin.

  • Saati seçilen saat diliminde tarih ve saate ayarlamak için çoklu seçiciyi kullandıktan sonra J düğmesine basın (fotoğraf makinesinin 24 saatlik bir saat kullandığını unutmayın).

 8. Bir tarih biçimi seçin.
  • [ Saat dilimi ve tarih ] ekranında [ Tarih biçimi ] öğesini seçin.

  • İstenen tarihi (yıl, ay ve gün) görüntüleme sırasını vurgulayın ve J düğmesine basın.

 9. Menülerden çıkın.

  Çekim moduna çıkmak için deklanşöre hafifçe yarım basın.

Saat Pili

Fotoğraf makinesinin saati, yaklaşık iki yıllık bir ömre sahip ayrı, şarj edilemeyen bir CR1616 lityum pil ile çalışır. Bu pil azaldığında, bekleme zamanlayıcısı açıkken üst kontrol panelinde bir yedek satın alma zamanının geldiğini belirten bir B simgesi görüntülenecektir. Saat pilini değiştirme hakkında bilgi için, bkz. "Saat Pilini Değiştirme" ( Saat Pilini Değiştirme ).

GNSS ile Saat Ayarı

Konumunuzu ve geçerli UTC'yi (Evrensel Koordineli Saat) kaydetmek için, [ Konum verileri (dahili) ] > [ Konum verilerini kaydet ] için [ Açık ] öğesini seçin. Fotoğraf makinesinin saatini yerleşik GNSS alıcısı tarafından sağlanan zamana ayarlamak için, [ Konum verileri (dahili) ] > [ Saati uydudan ayarla ] için [ Evet ]'i seçin.

SnapBridge

Fotoğraf makinesinin saatini bir akıllı telefon veya tabletteki (akıllı cihaz) saatle senkronize etmek için SnapBridge uygulamasını kullanın. Ayrıntılar için SnapBridge çevrimiçi yardımına bakın.