Bu bölüm esas olarak, kameranın yerleşik Wi‑Fi veya Bluetooth'unu kullanarak bir kablosuz yerel ağa (LAN) nasıl bağlanılacağını ve bağlandıktan sonra ağ özelliklerinin nasıl kullanılacağını açıklamaya ayrılmıştır.

  • Ethernet ağlarına bağlanma veya isteğe bağlı bir WT-6 kablosuz verici kullanarak bağlanma hakkında bilgi için bkz. “Ethernet/WT-6” ( Ethernet/WT-6 ).