Wi-Fi Sizin İçin Ne Yapabilir?

Seçilen resimleri bir bilgisayara yüklemek için kameranın yerleşik Wi-Fi'sini kullanarak bağlanın.

Kablosuz Verici Yardımcı Programı

Wi-Fi aracılığıyla görüntü yükleyebilmeniz için önce Nikon'un Kablosuz Verici Yardımcı Programı yazılımını kullanarak fotoğraf makinesini bilgisayarla eşleştirmeniz gerekir.

 • Cihazlar eşleştirildiğinde, bilgisayara kameradan bağlanabileceksiniz.

 • Kablosuz Verici Yardımcı Programı, Nikon İndirme Merkezi'nden indirilebilir. Sürüm notlarını ve sistem gereksinimlerini okuduktan sonra en son sürümü indirdiğinizden emin olun.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Altyapı ve Erişim Noktası Modları

Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında kablosuz bağlantı kurmak için aşağıdaki iki yöntemden biri kullanılabilir.

Doğrudan Kablosuz Bağlantı (Erişim Noktası Modu)

Fotoğraf makinesi ve bilgisayar doğrudan kablosuz bağlantı yoluyla bağlanır. Kamera, kablosuz LAN erişim noktası görevi görerek, karmaşık ayarları ile kablosuz LAN altyapısına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bilgisayar, kameraya bağlıyken İnternet'e bağlanamaz.

 • Yeni bir ana bilgisayar profili oluşturmak için bağlantı sihirbazında [ Doğrudan PC'ye bağlantı ] öğesini seçin.

Altyapı Modu

Kamera, kablosuz yönlendirici aracılığıyla mevcut bir ağdaki (ev ağları dahil) bir bilgisayara bağlanır. Bilgisayar, kameraya bağlıyken yine de İnternet'e bağlanabilir.

 • Yeni bir ağ profili oluşturmak için bağlantı sihirbazında [ Wi-Fi ağı ara ] öğesini seçin.

Altyapı Modu
 • Bu kılavuz, mevcut bir kablosuz ağ üzerinden bağlandığınızı varsayar.

 • Yerel alan ağı dışındaki bilgisayarlara bağlantı desteklenmez. Yalnızca aynı ağdaki bilgisayarlara bağlanabilirsiniz.

Erişim Noktası Modunda Bağlanma

 1. Fotoğraf makinesi kurulum menüsünde [ Bilgisayara bağlan (dahili Wi-Fi) ] öğesini seçin, ardından [ Ağ ayarları ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
 2. [ Profil oluştur ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.
 3. [ Doğrudan PC'ye bağlantı ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.

  Kamera SSID'si ve şifreleme anahtarı görüntülenecektir.

 4. Kamerayla bağlantı kurun.

  Pencereler:

  • Görev çubuğundaki kablosuz LAN simgesine tıklayın.

  • Adım 3'te kamera tarafından görüntülenen SSID'yi seçin.

  • Ağ güvenlik anahtarını girmeniz istendiğinde, 3. Adımda kamera tarafından görüntülenen şifreleme anahtarını girin. Bilgisayar kamerayla bir bağlantı başlatacaktır.

  Mac os işletim sistemi:

  • Menü çubuğundaki kablosuz LAN simgesine tıklayın.

  • Adım 3'te kamera tarafından görüntülenen SSID'yi seçin.

  • Ağ güvenlik anahtarını girmeniz istendiğinde, 3. Adımda kamera tarafından görüntülenen şifreleme anahtarını girin. Bilgisayar kamerayla bir bağlantı başlatacaktır.

 5. Eşleştirmeye başlayın.

  İstendiğinde, bilgisayarda Wireless Transmitter Utility'yi başlatın.

 6. Kablosuz Verici Yardımcı Programında kamerayı seçin.

  Adım 5'te kamera tarafından görüntülenen adı seçin ve [ İleri> ] öğesine tıklayın.

 7. Wireless Transmitter Utility'de, kamera tarafından görüntülenen doğrulama kodunu girin.
  • Kamera bir doğrulama kodu gösterecektir.

  • Kablosuz Verici Yardımcı Programı tarafından görüntülenen iletişim kutusuna kimlik doğrulama kodunu girin ve [ İleri> ] öğesine tıklayın.

 8. Eşleştirme işlemini tamamlayın.
  • Fotoğraf makinesi eşleştirmenin tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülediğinde, J düğmesine basın.

  • Kablosuz Verici Yardımcı Programında, [ İleri> ] öğesine tıklayın; bir hedef klasör seçmeniz istenecektir. Daha fazla bilgi için, Kablosuz Verici Yardımcı Programı için çevrimiçi yardıma bakın.

  • Eşleştirme tamamlandığında fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında kablosuz bir bağlantı kurulacaktır.

 9. Bağlantıyı kontrol edin.

  Bir bağlantı kurulduğunda, ağ SSID'si kameranın [ PC'ye bağlan (yerleşik Wi-Fi) ] menüsünde yeşil olarak görüntülenecektir.

  • Kamera SSID'si yeşil renkte görüntülenmezse, bilgisayarınızdaki kablosuz ağ listesi aracılığıyla kameraya bağlanın.

Artık fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında kablosuz bir bağlantı kurulmuştur.

Fotoğraf makinesi ile çekilen resimler, “Resim Yükleme” ( Resim Yükleme ) bölümünde anlatıldığı gibi bilgisayara yüklenebilir.

Altyapı Modunda Bağlanma

 1. Fotoğraf makinesi kurulum menüsünde [ Bilgisayara bağlan (dahili Wi-Fi) ] öğesini seçin, ardından [ Ağ ayarları ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.
 2. [ Profil oluştur ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.
 3. [ Wi-Fi ağı ara ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.

  Kamera, civarda o anda aktif olan ağları arayacak ve bunları ada göre (SSID) listeleyecektir.

  [ Kolay Bağlantı ]
  • Bir SSID veya şifreleme anahtarı girmeden bağlanmak için 3. Adımda X basın. Ardından, J basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  Seçenek

  Tanım

  [ Düğme WPS ]

  Basmalı WPS'yi destekleyen yönlendiriciler için. Yönlendiricideki WPS düğmesine basın ve ardından bağlanmak için kamera J düğmesine basın.

  [ PIN girişli WPS ]

  Kamera bir PIN gösterecektir. Bağlanmak için, yönlendiriciye PIN'i girmek için bir bilgisayar kullanın. Daha fazla bilgi için yönlendiriciyle birlikte verilen belgelere bakın.

  • Bağlandıktan sonra Adım 6'ya geçin.

 4. Bir ağ seç.
  • Bir ağ SSID'sini vurgulayın ve J düğmesine basın.

  • Şifreli ağlar bir u simgesiyle gösterilir. Seçilen ağ şifreliyse ( u ), şifreleme anahtarını girmeniz istenecektir. Ağ şifrelenmemişse, Adım 6'ya geçin.

  • İstenen ağ görüntülenmezse, tekrar aramak için X düğmesine basın.

   Gizli SSID'ler

   Gizli SSID'leri olan ağlar, ağ listesindeki boş girişlerle belirtilir.

   • Gizli bir SSID'ye sahip bir ağa bağlanmak için boş bir girişi vurgulayın ve J düğmesine basın. Ardından, çoklu seçicinin ortasına basın; daha sonra bir SSID sağlamanız istenecektir.

   • Ağ adını girin ve J tuşuna basın. J tekrar basın; kamera şimdi sizden şifreleme anahtarını girmenizi isteyecektir.

 5. Şifreleme anahtarını girin.
  • Çoklu seçicinin ortasına basın ve kablosuz yönlendirici için şifreleme anahtarını girin.

  • Daha fazla bilgi için kablosuz yönlendirici belgelerine bakın.

  • Giriş tamamlandığında J düğmesine basın.

  • Bağlantıyı başlatmak için tekrar J düğmesine basın. Bağlantı kurulduğunda birkaç saniyeliğine bir mesaj görüntülenecektir.

 6. Bir IP adresi edinin veya seçin.
  • Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulayın ve J düğmesine basın:

   Seçenek

   Tanım

   [ Otomatik olarak al ]

   Ağ, IP adresini otomatik olarak sağlamak üzere yapılandırılmışsa bu seçeneği seçin. Bir IP adresi atandığında bir "yapılandırma tamamlandı" mesajı görüntülenecektir.

   [ Manuel olarak girin ]

   IP adresini ve alt ağ maskesini manuel olarak girin.

   • IP adresini manuel olarak girebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülemek için çoklu seçicinin ortasına basın.

   • Segmentleri vurgulamak için ana ayar kadranını çevirin.

   • Vurgulanan bölümü değiştirmek için 4 veya 2 basın ve giriş tamamlandığında çoklu seçicinin ortasına basın.

   • Ardından, J basın; bir "yapılandırma tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Alt ağ maskesini görüntülemek için J düğmesine tekrar basın.

   • Alt ağ maskesini düzenlemek için 1 veya 3 basın ve J basın; bir "yapılandırma tamamlandı" mesajı görüntülenecektir.

  • "Yapılandırma tamamlandı" mesajı görüntülendiğinde devam etmek için J düğmesine basın.

 7. Eşleştirmeye başlayın.

  İstendiğinde, bilgisayarda Wireless Transmitter Utility'yi başlatın.

 8. Kablosuz Verici Yardımcı Programında kamerayı seçin.

  Adım 7'de kamera tarafından görüntülenen adı seçin ve [ İleri> ] öğesine tıklayın.

 9. Wireless Transmitter Utility'de, kamera tarafından görüntülenen doğrulama kodunu girin.
  • Kamera bir doğrulama kodu gösterecektir.

  • Kablosuz Verici Yardımcı Programı tarafından görüntülenen iletişim kutusuna kimlik doğrulama kodunu girin ve [ İleri> ] öğesine tıklayın.

 10. Eşleştirme işlemini tamamlayın.
  • Fotoğraf makinesi eşleştirmenin tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülediğinde, J düğmesine basın.

  • Kablosuz Verici Yardımcı Programında, [ İleri> ] öğesine tıklayın; bir hedef klasör seçmeniz istenecektir. Daha fazla bilgi için, Kablosuz Verici Yardımcı Programı için çevrimiçi yardıma bakın.

  • Eşleştirme tamamlandığında fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında kablosuz bir bağlantı kurulacaktır.

 11. Bağlantıyı kontrol edin.

  Bir bağlantı kurulduğunda, ağ SSID'si kameranın [ PC'ye bağlan (yerleşik Wi-Fi) ] menüsünde yeşil olarak görüntülenecektir.

  • Kamera SSID'si yeşil renkte görüntülenmezse, bilgisayarınızdaki kablosuz ağ listesi aracılığıyla kameraya bağlanın.

Artık fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında kablosuz bir bağlantı kurulmuştur.

Fotoğraf makinesi ile çekilen resimler, “Resim Yükleme” ( Resim Yükleme ) bölümünde anlatıldığı gibi bilgisayara yüklenebilir.

Resim Yükleme

Resimler, oynatma sırasında yüklenmek üzere seçilebilir. Ayrıca alındıkları anda otomatik olarak da yüklenebilirler.

Hedef Klasörler

Varsayılan olarak, resimler aşağıdaki klasörlere yüklenir:

 • Windows: \Kullanıcılar\(kullanıcı adı)\Resimler\Kablosuz Verici Yardımcı Programı

 • macOS: /Kullanıcılar/(kullanıcı adı)/Resimler/Kablosuz Verici Yardımcı Programı

Hedef klasör, Kablosuz Verici Yardımcı Programı kullanılarak seçilebilir. Daha fazla bilgi için yardımcı programın çevrimiçi yardımına bakın.

Erişim Noktası Modu

Bilgisayarlar, erişim noktası modunda kameraya bağlıyken İnternet'e erişemez. İnternete erişmek için kamera bağlantısını sonlandırın ve ardından İnternet erişimi olan bir ağa yeniden bağlanın.

Yükleme için Resim Seçme

 1. Fotoğraf makinesindeki K düğmesine basın ve tam çerçeve veya küçük resim izlemeyi seçin.

 2. Bir resim seçin ve i düğmesine basın.

 3. [ Bilgisayara göndermek için seç ] öğesini vurgulayın ve J düğmesine basın.
  • Resimde beyaz bir "gönder" (öncelikli yükleme) simgesi görünecektir. Kamera şu anda bir ağa bağlıysa, yükleme hemen başlayacaktır.

  • Aksi takdirde, bağlantı kurulduğunda yükleme başlayacaktır.

  • Ek resimler yüklemek için Adım 2–3'ü tekrarlayın.

Resimlerin Seçimini Kaldırma
 • Seçilen görüntülerden aktarım işaretini kaldırmak için Adım 2–3'ü tekrarlayın.

 • Tüm resimlerden aktarım işaretini kaldırmak için, [ PC'ye bağlan (dahili Wi-Fi) ] > [ Seçenekler ] > [ Tümünün seçimi kaldırılsın mı? ] kurulum menüsünde.

Fotoğrafları Çekildiği Gibi Yükleme

Yeni fotoğrafları çekildikleri gibi yüklemek için, kurulum menüsünde [ PC'ye Bağlan (dahili Wi-Fi) ] > [ Seçenekler ] > [ Otomatik gönder ] için [ Açık ] öğesini seçin.

 • Yükleme ancak fotoğraf bellek kartına kaydedildikten sonra başlar. Kameraya bir hafıza kartı takıldığından emin olun.

 • Çekim sırasında çekilen filmler ve fotoğraflar, kayıt tamamlandığında otomatik olarak yüklenmez. Bunun yerine oynatma ekranından yüklenmeleri gerekir.

Aktarım Simgesi

Yükleme durumu, aktarım simgesiyle gösterilir.

u(beyaz): Gönder (öncelikli yükleme)

Resim, yükleme için manuel olarak seçilmiştir. Bu simgeyle işaretlenen resimler, W ("gönder") olarak işaretlenen resimlerden önce yüklenecektir.

W(beyaz): Gönder

Resim otomatik yükleme için seçildi ancak yükleme henüz başlamadı.

X(yeşil): Gönderiliyor

Yükleme devam ediyor.

Y(mavi): Gönderildi

Yükleme tamamlandı.

[Bilgisayara Bağlan (Dahili Wi-Fi)] Durum Ekranı

[ PC'ye Bağlan (dahili Wi-Fi) ] ekranı aşağıdakileri gösterir:

1

Durum : Ana bilgisayara bağlantının durumu. Bir bağlantı kurulduğunda ana bilgisayar SSID'si yeşil renkte görüntülenir.

Dosyalar aktarılırken, durum ekranında, gönderilmekte olan dosyanın adından önce “Şimdi gönderiliyor” ifadesi gösterilir. Hatalar da burada görüntülenir.

2

Resimler/kalan süre : Kalan resim sayısı ve bunları göndermek için gereken süre. Kalan süre yalnızca tahminidir.

3

Sinyal gücü : Kablosuz sinyal gücü.

Sinyal Kaybı

Sinyal kaybolursa kablosuz iletim kesintiye uğrayabilir. "Gönder" işaretli resimlerin yüklenmesi, sinyal yeniden oluşturulduktan sonra kamera kapatılıp tekrar açılarak devam ettirilebilir.

Bağlantıyı Kesme ve Yeniden Bağlanma

bağlantı kesiliyor

Bağlantıyı şu şekilde kesebilirsiniz:

 • kamerayı kapatma,

 • kurulum menüsünde [ PC'ye bağlan (dahili Wi-Fi) ] > [ Wi‑Fi bağlantısı ] için [ Devre Dışı Bırak ] öğesini seçerek veya

 • Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla akıllı bir cihaza bağlanma.

Erişim Noktası Modu

Bilgisayarın kablosuz bağlantısı kameranınkinden önce devre dışı bırakılırsa bir hata oluşur. Önce kamera Wi-Fi'sini devre dışı bırakın.

yeniden bağlanıyor

Mevcut bir ağa yeniden bağlanmak için:

 • kurulum menüsünde [ PC'ye bağlan (dahili Wi-Fi) ] > [ Wi-Fi bağlantısı ] için [ Etkinleştir ] öğesini seçin.

Erişim Noktası Modu

Bağlanmadan önce kamera Wi-Fi'sini etkinleştirin.

Çoklu Ağ Profilleri

Kameranın birden fazla ağ için profili varsa, kullanılan son ağa yeniden bağlanacaktır. Diğer ağlar, kurulum menüsündeki [ PC'ye bağlan (dahili Wi-Fi) ] > [ Ağ ayarları ] seçeneği kullanılarak seçilebilir.