Бірнеше кескінді жою. Қосымша ақпаратты «Ойнату мәзірі» ( Ойнату мәзірі ) бөлімінен қараңыз.

Опция

Сипаттама

Q

[ Таңдалған ]

Таңдалған суреттерді жою.

мен

[ Күнді таңдау ]

Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді жойыңыз.

R

[ Барлығы ]

Ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін ағымдағы таңдалған қалтадағы барлық суреттерді жойыңыз.

  • Екі жад картасы салынса, суреттер жойылатын картаны таңдауға болады.