Екі жад картасы салынған кезде суреттерді бір жад картасынан екіншісіне көшіріңіз.

Опция

Сипаттама

[ Көзді таңдау ]

Суреттер көшірілетін картаны таңдаңыз.

[ Кескін(дер)ді таңдау ]

Көшірілетін суреттерді таңдаңыз.

[ Мақсатты қалтаны таңдау ]

Қалған картадағы тағайындалған қалтаны таңдаңыз (карта [ Көзді таңдау ] үшін таңдалмаған).

[ Суреттерді көшіру керек пе? ]

Суреттерді көшіріп жаз.

Суреттерді көшіру

 1. [ Көзді таңдау ] опциясын таңдаңыз.

  [ Дереккөзді таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Көзді таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

 2. Көшірілетін суреттері бар картаны таңдаңыз.

  Көшірілетін суреттері бар карта ұясын бөлектеңіз және бөлектелген ұяшықты таңдау үшін J түймесін басып, [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралыңыз.

 3. [ Суреттерді таңдау ] тармағын таңдаңыз.

  [ Сурет(терді) таңдау ] тармағын бөлектеп, бөлектелген опцияны таңдау үшін 2 түймесін басып, [ Сурет(терді) таңдау ] мәзіріне оралыңыз.

 4. Бастапқы қалтаны таңдаңыз.
  • Көшірілетін кескіндерді қамтитын қалтаны бөлектеңіз және бөлектелген қалтаны таңдау және [ Әдепкі бойынша таңдалған кескіндер ] мәзірін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Таңдалған ұяшықтағы картадағы барлық суреттерді көшіру үшін [ All images in slot ] опциясын бөлектеп, J түймесін басып, 10-қадамға өтіңіз.

 5. Бастапқы таңдауды жасаңыз.

  Әдепкі бойынша таңдалатын суреттерді таңдаңыз.

  Опция

  Сипаттама

  [ Барлығын таңдау ]

  Таңдалған қалтадағы суреттердің ешқайсысы әдепкі бойынша таңдалмайды.

  • Суреттерді жеке таңдағыңыз келгенде осы опцияны таңдаңыз.

  [ Барлық кескіндерді таңдау ]

  Таңдалған қалтадағы барлық суреттер әдепкі бойынша таңдалады.

  • Қалтадағы суреттердің барлығын немесе көпшілігін көшіргіңіз келсе, осы опцияны таңдаңыз.

  [ Қорғалған кескіндерді таңдау ]

  Қалтадағы қорғалған кескіндер ғана әдепкі бойынша таңдалады.

 6. Қосымша суреттерді таңдаңыз.

  • Суреттерді бөлектеп, таңдау үшін W ( Y ) түймесін басыңыз; таңдалған суреттер L әрпімен белгіленеді. Ағымдағы суретті таңдауды алып тастау үшін W ( Y ) түймесін қайтадан басыңыз; L енді көрсетілмейді.

  • Бөлектелген суретті толық экранда көру үшін X ( T ) түймесін басып тұрыңыз.

  • Көшіргіңіз келетін барлық суреттерде L белгілері бар екенін растағаннан кейін [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралу үшін J түймесін басыңыз.

 7. [ Тағайындалған қалтаны таңдау ] таңдаңыз.

  [ Тағайындалған қалтаны таңдау ] тармағын бөлектеп, [ Мақсатты қалтаны таңдау ] мәзірін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

 8. Мақсатты қалтаны таңдаңыз.

  Келесі опциялардың бірін таңдап, 2 түймесін басыңыз.

  Опция

  Сипаттама

  [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ]

  Тағайындалған қалтаның нөмірін енгізіңіз ( Сан бойынша қалтаны таңдау ). Таңдалған нөмірі бар қалта бұрыннан жоқ болса, жаңа қалта жасалады.

  [ Тізімнен қалтаны таңдау ]

  Бар қалталар тізімінен тағайындалған қалтаны таңдаңыз.

 9. Қалтаны таңдаңыз.

  Қалта нөмірін енгізгеннен немесе қалта атауын бөлектегеннен кейін қалтаны таңдау және [ Кескінді көшіру ] мәзіріне оралу үшін J түймесін басыңыз.

 10. [ Суреттерді көшіру керек пе? ].

  [ Кескіндерді көшіру керек пе? ] түймесін басып, растау тілқатысу терезесін көрсету үшін J түймесін басыңыз.

 11. [ Иә ] таңдаңыз.
  • Камера «[ Көшіру керек пе?» хабарын көрсетеді. ]” көшірілетін суреттер санымен бірге.

  • Таңдалған суреттерді көшіру үшін [ Иә ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  • Көшіру аяқталғаннан кейін шығу үшін J түймесін қайтадан басыңыз.

Суреттерді көшіру
 • Тағайындалған картада орын жеткіліксіз болса, суреттер көшірілмейді.

 • Тағайындалған қалтада көшірілетін суреттердің бірімен аттас файл болса, растау тілқатысу терезесі көрсетіледі. Бар файлды немесе файлдарды ауыстыру үшін [ Бар суретті ауыстыру ] немесе [ Барлығын ауыстыру ] опциясын таңдаңыз. Мақсатты қалтадағы қорғалған файлдар ауыстырылмайды. Бар файлдарды ауыстырмай жалғастыру үшін [ Өткізіп жіберу ] опциясын таңдаңыз. Басқа суреттерді көшірмей шығу үшін [ Болдырмау ] опциясын таңдаңыз.

 • Бағалар мен қорғалған күй суреттермен бірге көшіріледі.

 • Көшіру орындалып жатқанда қуаттың жоғалуын болдырмау үшін фильмдерді көшірмес бұрын батареяның толық зарядталғанын тексеріңіз.