Суреттер түсіргеннен кейін бірден мониторда автоматты түрде көрсетілетінін немесе көрсетілмейтінін таңдаңыз. Егер [ Off ] таңдалса, суреттерді тек K түймесін басу арқылы көрсетуге болады.