Фотосурет түсірілген кезде пайдаланылған фокус нүктелерінің толық кадрда ойнату кезінде көрсетілетінін немесе көрсетілмейтінін таңдаңыз. Сондай-ақ, толық кадрда ойнату кезінде көруге болатын фото ақпаратының түрлерін таңдауға болады.

  • Опцияларды бөлектеп, ( M ) немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Операцияны аяқтау үшін J түймесін басыңыз.