Слайд-шоуды қарау; суреттер жазылған ретпен көрсетіледі. Қазіргі уақытта [ Ойнату қалтасы ] үшін таңдалған қалтадағы суреттер ( Playback Folder ) жазылған ретпен бір-бірден көрсетіледі.

Опция

Сипаттама

[ Бастау ]

Слайд көрсетілімін бастаңыз.

[ Сурет түрі ]

  • Көрсетілетін сурет түрін таңдаңыз.

  • Таңдалған рейтингтері бар суреттерді ғана көру үшін [ Рейтинг бойынша ] таңдаңыз. Бағаларды бөлектеп, ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз.

[ Кадр аралығы ]

Әрбір сурет қанша уақыт көрсетілетінін таңдаңыз.

Слайд-шоуларды көру

Слайд көрсетілімін бастау үшін [ Бастау ] түймесін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

Көрсетілім орындалып жатқанда келесі әрекеттерді орындауға болады:

Кімге

Сипаттама

Артқа/алға өткізіп жіберу

Алдыңғы кадрға оралу үшін 4 түймесін, келесі кадрға өту үшін 2 басыңыз.

Қосымша фото ақпаратын көру

Ойнату мәзірінде [ Ойнату дисплейінің опциялары ] үшін фото ақпаратының бірнеше беті таңдалса, көрсетілген ақпаратты таңдау үшін толық кадрда ойнату кезінде 1 немесе 3 түймесін басуға болады.

Кідірту

Слайд көрсетілімін кідірту үшін J түймесін басыңыз. Қайта қосу үшін [ Қайта бастау ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеңіз

Дыбыс деңгейін арттыру үшін X ( T ), азайту үшін W ( Y ) түймесін басыңыз.

Ойнату мәзіріне шығыңыз

Слайд көрсетілімін аяқтап, ойнату мәзіріне оралу үшін G түймесін басыңыз.

Ойнату режиміне шығыңыз

Слайд көрсетілімін аяқтап, ойнатуға шығу үшін K түймесін басыңыз.

Түсіру режиміне шығыңыз

Түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Көрсету аяқталған кезде диалогтық терезе көрсетіледі. Қайта қосу үшін [ Қайта бастау ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз. Көрсетілімді аяқтау үшін [ Exit ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.