[ Қосулы ] таңдалса, ойнату кезінде көрсету үшін «биік» (портреттік бағдар) суреттер автоматты түрде бұрылады.

Жоғары айналдыру

Кескінді қарап шығу кезінде [ On ] параметрі [ Rotate tall ] үшін таңдалғанда да кескіндер автоматты түрде бұрылмайды.