Келесі суреттер сақталатын қалтаны таңдаңыз.

1

Қалта

2

Қалта нөмірі

3

Қалта атауы

Қалталардың атын өзгерту

Қалта нөмірінен кейін пайда болатын әдепкі қалта атауы – “ND780”. Жаңа қалталарға тағайындалған атауды өзгерту үшін [ Атын өзгерту ] опциясын таңдаңыз.

 • Бар қалталардың атын өзгерту мүмкін емес.

 • Қажет болса, пернетақта көрсетілген кезде O ( Q ) түймесін басып тұру арқылы келесі қалталар үшін әдепкі атауды қалпына келтіруге болады.

Сан бойынша қалтаны таңдаңыз

Келесі суреттер сақталатын қалтаны нөмір бойынша таңдауға болады. Көрсетілген нөмірі бар қалта бұрыннан жоқ болса, жаңа қалта жасалады.

 1. [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] опциясын таңдаңыз.
  • [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

  • Жаңа қалта жасалатын карта [ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] тілқатысу терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы карта ұясының дисплей аймағында асты сызылған. Жаңа қалталар үшін пайдаланылатын карта [ 2-слоттағы картаның рөлі ] үшін таңдалған опцияға байланысты.

 2. Қалта нөмірін таңдаңыз.

  • Сандарды бөлектеу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.

  • Бөлектелген санды өзгерту үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.

 3. Өзгерістерді сақтаңыз және шығыңыз.

  • Таңдалған нөмірі бар қалта бұрыннан бар болса, қалта нөмірінің сол жағында W , X немесе Y белгішесі көрсетіледі. Операцияны аяқтау және негізгі мәзірге оралу үшін J түймесін басыңыз; W немесе X деп белгіленген қалтаны таңдасаңыз, ол жаңа суреттерге арналған қалта ретінде таңдалады.

  • Егер бұрын жоқ қалта нөмірін таңдасаңыз, J түймесін басқан кезде сол нөмірмен жаңа қалта жасалады.

  • Кез келген жағдайда, кейінгі суреттер таңдалған қалтада сақталады.

  • Сақтау қалтасын өзгертпей шығу үшін G түймесін басыңыз.

Қалта белгішелері

[ Қалтаны нөмір бойынша таңдау ] тілқатысу терезесіндегі қалталар бос болса W арқылы, толық болса Y арқылы (немесе 5000 суретті немесе 9999 нөмірлі суретті қамтитын) немесе ішінара толы болса X арқылы көрсетіледі. Y белгішесі қалтада басқа суреттерді сақтау мүмкін еместігін көрсетеді.

Тізімнен Қалтаны таңдаңыз

Бар қалталар тізімінен таңдау үшін:

 1. [ Тізімнен қалтаны таңдау ] опциясын таңдаңыз.

  [ Тізімнен қалтаны таңдау ] опциясын бөлектеп, [ Тізімнен қалтаны таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін 2 түймесін басыңыз.

 2. Қалтаны бөлектеңіз.

  Қалтаны бөлектеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.

 3. Бөлектелген қалтаны таңдаңыз.

  • Бөлектелген қалтаны таңдау және негізгі мәзірге оралу үшін J түймесін басыңыз.

  • Келесі фотосуреттер таңдалған қалтада сақталады.

Қалта және файл нөмірлері
 • Қалта нөмірі 999-ға жеткенде, камера автоматты түрде жаңа қалталарды жасауды тоқтатады және ысырманы босатуды өшіреді, егер:

  • Қалтадағы файлдардың саны 5000-ға жетеді (немесе фильм жазу кезінде, егер камера максималды ұзындықтағы фильм жасау үшін қажетті файлдардың санын қосу жалпы саны 5000-нан асатынын есептесе)

  • Файл нөмірі 9999-ға жетеді (немесе фильм түсіру кезінде камера максималды ұзындықтағы фильмді жасау үшін қажетті файлдар саны 9999-дан жоғары нөмірленген файлға әкелетінін есептегенде)

 • Жад картасында бос орын болса, соған қарамастан түсіруді жалғастыра аласыз:

  • 999-дан аз нөмірі бар қалтаны жасау және оны сақтау қалтасы ретінде таңдау

  • Бейнефильмдерді жазу алдында [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] және [ Бейнефильм сапасы ] үшін таңдалған опцияларды өзгерту

Іске қосу уақыты

Жад картасында файлдар немесе қалталар өте көп болса, камераны іске қосу үшін қосымша уақыт қажет болуы мүмкін.