Фотосуреттер үшін ISO сезімталдық параметрлерін реттеңіз. Қосымша ақпаратты «Камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы)» (Камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы)) бөлімін қараңыз.