Фотосуреттер үшін ISO сезімталдық параметрлерін реттеңіз. Қосымша ақпаратты «Камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы)» ( Камераның жарыққа сезімталдығын реттеу (ISO сезімталдығы) ) бөлімін қараңыз.