Фотосуреттер үшін файл пішімін таңдаңыз. Қосымша ақпаратты «Сурет сапасын реттеу» бөлімінен қараңыз ( Кескін сапасын реттеу ).