Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылған Жоғары динамикалық диапазон (HDR) әртүрлі экспозицияларда түсірілген екі суретті біріктіру арқылы бөлектеу және көлеңкелердегі мәліметтерді сақтайды. Қосымша ақпаратты «Жоғары динамикалық диапазон (HDR)» бөлімінен қараңыз ( Жоғары динамикалық диапазон (HDR) ).