Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылған Жоғары динамикалық диапазон (HDR) әртүрлі экспозицияларда түсірілген екі суретті біріктіру арқылы бөлектеу және көлеңкелердегі мәліметтерді сақтайды. Қосымша ақпаратты «Жоғары динамикалық диапазон (HDR)» бөлімінен қараңыз. Жоғары динамикалық диапазон (HDR) ).