NEF ( RAW ) фотосуреттері үшін қысу түрін және бит тереңдігін таңдаңыз.

NEF ( RAW ) қысу

Опция

Сипаттама

N

[ Шығынсыз қысылған ]

NEF кескіндері қайтымды алгоритм көмегімен қысылады. Алынған файлдар қысылмаған суреттердің шамамен 60% - 80% өлшемін құрайды.

O

[ Қысылған ]

NEF кескіндері қайтымсыз алгоритм көмегімен қысылады. Алынған файлдар қысылмаған суреттердің шамамен 45% - 65% өлшемін құрайды.

NEF ( RAW ) Бит тереңдігі

Опция

Сипаттама

q

[ 12-бит ]

NEF ( RAW ) кескіндері 12 бит бит тереңдігінде жазылады.

r

[ 14-бит ]

NEF ( RAW ) кескіндері 14 бит бит тереңдігінде жазылады. 14 бит бит тереңдігінде жазылған файлдар [ 12 бит ] арқылы жазылған суреттерге қарағанда көбірек түсті деректерден тұрады. 14 бит бит тереңдігінде жазылған файлдар [ 12 бит ] арқылы жазылған суреттерден де үлкенірек.