Izvēlieties mapi atskaņošanai.

Opcija

Apraksts

(Mapes nosaukums)

Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs ar atlasīto nosaukumu. Mapes var pārdēvēt, izmantojot fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes opciju [ Storage folder ] > [ Pārdēvēt].

[ Visi ]

Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs.

[ Pašreizējais ]

Atskaņošanas laikā būs redzami tikai attēli pašreizējā mapē.