Novērtējiet attēlus.

  • Iezīmējiet attēlus, izmantojot kursortaustiņu.

  • Turiet nospiestu pogu W ( Y ) un nospiediet 1 vai 3 lai izvēlētos vērtējumu no nulles līdz piecām zvaigznēm, vai atlasiet d lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.

  • Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, nospiediet un turiet pogu X ( T ).

  • Nospiediet J lai saglabātu izmaiņas.