Ja ir atlasīts [Ieslēgts ], “augstie” (portreta orientācijas) attēli atskaņošanas laikā tiks automātiski pagriezti, lai tos parādītu.

Pagriezt augstu

Attēlu apskates laikā attēli netiek pagriezti automātiski pat tad, ja [Rotate tall ] ir atlasīts [Ieslēgts ].