Kopējiet attēlus no vienas atmiņas kartes uz citu, ja ir ievietotas divas atmiņas kartes.

Opcija

Apraksts

[ Atlasīt avotu ]

Izvēlieties karti, no kuras tiks kopēti attēli.

[ Atlasīt attēlu(s) ]

Izvēlieties kopējamos attēlus.

[ Atlasīt mērķa mapi ]

Atlasiet galamērķa mapi atlikušajā kartē (karte, kas nav atlasīta [ Atlasīt avotu ]).

[ Vai kopēt attēlu(s)? ]

Kopējiet attēlus.

Attēlu kopēšana

 1. Izvēlieties [ Atlasīt avotu ].

  Iezīmējiet [ Select source ] un nospiediet 2 lai atvērtu dialoglodziņu [ Select source ].

 2. Izvēlieties karti, kurā ir kopējamie attēli.

  Iezīmējiet slotu kartei, kurā ir kopējamie attēli, un nospiediet J lai atlasītu iezīmēto slotu un atgrieztos izvēlnē [ Copy image(s) ].

 3. Izvēlieties [ Atlasīt attēlu(s) ].

  Iezīmējiet [ Select image(s) ] un nospiediet 2 lai atlasītu iezīmēto opciju un atgrieztos izvēlnē [ Select image(s) ].

 4. Atlasiet avota mapi.
  • Iezīmējiet mapi, kurā ir kopējamie attēli, un nospiediet 2 lai atlasītu iezīmēto mapi un parādītu izvēlni [Attēli atlasīti pēc noklusējuma ].

  • Lai kopētu visus attēlus no kartes atlasītajā slotā, iezīmējiet [ Visi attēli slotā ], nospiediet J un pārejiet uz 10. darbību.

 5. Veiciet sākotnējo atlasi.

  Izvēlieties attēlus, kas tiks atlasīti pēc noklusējuma.

  Opcija

  Apraksts

  [ Atcelt visu ]

  Pēc noklusējuma neviens no attēliem izvēlētajā mapē netiks atlasīts.

  • Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties atlasīt attēlus atsevišķi.

  [ Atlasīt visus attēlus ]

  Visi attēli izvēlētajā mapē tiks atlasīti pēc noklusējuma.

  • Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties kopēt visus vai lielāko daļu mapē esošo attēlu.

  [ Atlasīt aizsargātus attēlus ]

  Pēc noklusējuma tiks atlasīti tikai aizsargātie attēli mapē.

 6. Atlasiet papildu attēlus.

  • Iezīmējiet attēlus un nospiediet pogu W ( Y ), lai atlasītu; atlasītie attēli ir atzīmēti ar L . Lai atceltu pašreizējā attēla atlasi, W ( Y ); L vairs netiks rādīts.

  • Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, nospiediet un turiet pogu X ( T ).

  • Kad esat pārliecinājies, ka visiem attēliem, ko vēlaties kopēt, ir L atzīme, nospiediet J lai atgrieztos izvēlnē [ Copy image(s) ].

 7. Izvēlieties [ Atlasīt mērķa mapi ].

  Iezīmējiet [ Atlasīt mērķa mapi ] un nospiediet 2 lai atvērtu izvēlni [Atlasīt mērķa mapi ].

 8. Izvēlieties mērķa mapi.

  Izvēlieties vienu no tālāk norādītajām opcijām un nospiediet 2 .

  Opcija

  Apraksts

  [ Atlasīt mapi pēc numura ]

  Ievadiet mērķa mapes numuru ( Atlasiet mapi pēc numura ). Ja mape ar izvēlēto numuru vēl nepastāv, tiks izveidota jauna mape.

  [ Izvēlieties mapi no saraksta ]

  Esošo mapju sarakstā izvēlieties mērķa mapi.

 9. Izvēlieties mapi.

  Pēc mapes numura ievadīšanas vai mapes nosaukuma iezīmēšanas nospiediet J lai atlasītu mapi un atgrieztos izvēlnē [ Copy image(s) ].

 10. Izvēlieties [ Kopēt attēlu(s)? ].

  Iezīmējiet [ Vai kopēt attēlu(s)? ] un nospiediet J lai parādītu apstiprinājuma dialoglodziņu.

 11. Izvēlieties [ ].
  • Kamera parādīs ziņojumu “[ Copy? ]” kopā ar attēlu skaitu, kas tiks kopēti.

  • Iezīmējiet [ ] un nospiediet J lai kopētu atlasītos attēlus.

  • Kad kopēšana ir pabeigta, vēlreiz nospiediet J

Attēlu kopēšana
 • Ja mērķa kartē nav pietiekami daudz vietas, attēli netiks kopēti.

 • Ja mērķa mapē ir fails ar tādu pašu nosaukumu kā vienam no kopējamajiem attēliem, tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Atlasiet [ Aizstāt esošo attēlu ] vai [ Aizstāt visu ], lai aizstātu esošo failu vai failus. Aizsargātie faili mērķa mapē netiks aizstāti. Lai turpinātu, neaizstājot esošos failus, atlasiet [ Skip ]. Izvēlieties [ Atcelt ], lai izietu, nekopējot citus attēlus.

 • Vērtējumi un aizsargātais statuss tiek kopēti kopā ar attēliem.

 • Lai novērstu strāvas zudumu kopēšanas laikā, pirms filmu kopēšanas pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.