Ajustați setările pentru conectarea la un dispozitiv inteligent.

Asociere ( Bluetooth )

Asociați sau conectați-vă la dispozitive inteligente folosind Bluetooth .

Opțiune

Descriere

[ Începe asocierea ]

Asociați camera cu un dispozitiv inteligent ( Conectare prin Bluetooth ).

[ Dispozitive asociate ]

Listați dispozitivele inteligente asociate sau comutați de la un dispozitiv la altul.

[ Conexiune Bluetooth ]

Selectați [ Activare ] pentru a activa Bluetooth .

Selectați pentru a trimite ( Bluetooth )

Selectați imagini pentru încărcare pe un dispozitiv inteligent sau alegeți dacă să marcați fotografiile pentru încărcare pe măsură ce sunt făcute. Încărcarea începe imediat când se stabilește o conexiune.

Opțiune

Descriere

[ Selectare automată pentru a trimite ]

Dacă este selectat [ Activat ], fotografiile vor fi marcate pentru a fi încărcate pe un dispozitiv inteligent pe măsură ce sunt făcute. Indiferent de opțiunea selectată cu camera foto, fotografiile sunt încărcate în format JPEG la dimensiunea de 2 megapixeli. Fotografiile făcute în timpul filmării nu vor fi încărcate automat. Fotografiile făcute în timpul filmării trebuie selectate pentru a fi încărcate manual.

[ Selectare manuală pentru a trimite ]

Marcați fotografiile selectate pentru încărcare pe un dispozitiv inteligent.

[ Deselectați tot ]

Eliminați marcajul de transfer de pe toate imaginile.

Conexiune Wi-Fi

Conectați-vă la dispozitive inteligente prin Wi-Fi .

Stabiliți conexiunea Wi-Fi

Inițiază o conexiune Wi-Fi .

  • Vor fi afișate SSID-ul și parola camerei. Pentru a vă conecta, selectați SSID-ul camerei și introduceți parola pe dispozitivul inteligent ( Conectarea prin Wi-Fi (Modul Wi-Fi) ).

  • Odată ce o conexiune este stabilită, această opțiune se va schimba în [ Închide conexiunea Wi-Fi ].

  • Selectați [ Închide conexiunea Wi-Fi ] pentru a încheia conexiunea atunci când doriți.

Setări de conexiune Wi-Fi

Accesați următoarele setări Wi-Fi :

Opțiune

Descriere

[ SSID ]

Setați SSID-ul camerei.

[ Autentificare/criptare ]

Alegeți [ DESCHIS ] sau [ WPA2-PSK -AES ].

[ Parola ]

Schimbați parola camerei.

[ Canal ]

Alegeți un canal.

  • Selectați [ Auto ] pentru ca camera să aleagă automat canalul.

  • Selectați [ Manual ] pentru a alege canalul manual.

[ Setări curente ]

Vizualizați setările actuale Wi-Fi .

[ Resetați setările de conexiune ]

Selectați [ Da ] pentru a reseta setările Wi-Fi la valorile implicite.

Trimiteți în timp ce este oprit

Dacă este selectat [ Activat ], încărcarea imaginilor pe dispozitivele inteligente conectate prin Bluetooth va continua chiar și atunci când camera este oprită.