Izberite, ali želite omogočiti elektronsko zmanjšanje tresljajev med snemanjem filma.

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

  • Omogoči elektronsko zmanjšanje tresljajev med snemanjem filma.

  • Elektronsko zmanjšanje tresljajev ni na voljo v načinih EFCT ali pri velikostih okvirjev 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p ali 1920 × 1080 (počasen posnetek).

  • Upoštevajte, da ko je elektronsko zmanjševanje tresljajev nastavljeno na [ Vklopljeno ], se bo vidni kot zmanjšal, kar bo nekoliko povečalo navidezno goriščno razdaljo.

  • Največja občutljivost za snemanje filma je določena na ISO 51200.

[ Izklopljeno ]

Elektronsko zmanjševanje vibracij je onemogočeno.