Tam çerçeve, yakınlaştırma ve küçük resim izlemede, fotoğrafların yanlışlıkla silinmesini önlemek için Q / g ( U ) düğmesi kullanılabilir. Korumalı dosyalar O ( Q ) düğmesi veya oynatma menüsündeki [ Sil ] öğesi kullanılarak silinemez. Hafıza kartı formatlandığında korumalı görüntülerin silineceğini unutmayın ( Bellek Kartını Biçimlendir ).

Bir fotoğrafı korumak için:

  1. Bir resim seçin.

    Görüntüyü tam çerçeve izlemede veya izleme yakınlaştırmasında görüntüleyin veya küçük resim listesinde vurgulayın.

  2. Q / g ( U ) düğmesine basın.

    Fotoğraf bir P simgesiyle işaretlenecektir. Fotoğrafın silinebilmesi amacıyla korumayı kaldırmak için, fotoğrafı görüntüleyin veya küçük resim listesinde vurgulayın ve ardından Q / g ( U ) düğmesine basın.

Tüm Görüntülerden Korumanın Kaldırılması

İzleme menüsünde [ Oynatma klasörü ] için geçerli olarak seçilmiş olan klasör veya klasörlerdeki tüm görüntülerden korumayı kaldırmak için, oynatma sırasında Q / g ( U ) ve O ( Q ) düğmelerine birlikte yaklaşık iki saniye basın.