Tam çerçeve, yakınlaştırma ve küçük resim izlemede, fotoğrafları yanlışlıkla silinmeye karşı korumak Q / g ( U Korumalı dosyalar, O ( Q ) düğmesi veya oynatma menüsündeki [ Sil ] öğesi kullanılarak silinemez. Bellek kartı biçimlendirildiğinde korumalı görüntülerin silineceğini unutmayın ( Hafıza Kartını Biçimlendir ).

Bir fotoğrafı korumak için:

  1. Bir resim seçin.

    Resmi tam çerçeve izlemede veya izleme zoom'unda görüntüleyin veya küçük resim listesinde vurgulayın.

  2. Q / g ( U ) düğmesine basın.

    Fotoğraf bir P simgesiyle işaretlenecektir. Silinebilmesi için fotoğraftan korumayı kaldırmak için fotoğrafı görüntüleyin veya küçük resim listesinde vurgulayın ve ardından Q / g ( U ) düğmesine basın.

Tüm Görüntülerden Korumayı Kaldırma

İzleme menüsünde [Oynatma klasörü ] için seçili olan klasör veya klasörlerdeki tüm görüntülerden korumayı kaldırmak için, izleme sırasında Q / g ( U ) ve O ( Q ) düğmelerine birlikte yaklaşık iki saniye basın.