Bazı yaygın sorunların çözümleri aşağıda listelenmiştir.

  • SnapBridge uygulamasına ilişkin sorun giderme bilgileri uygulamanın aşağıdaki adreste görüntülenebilen çevrimiçi yardımında bulunabilir:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • WT-7 kablosuz verici hakkında bilgi için WT-7 ile birlikte verilen kılavuza bakın.

  • Wireless Transmitter Utility veya Camera Control Pro 2 hakkında bilgi için söz konusu uygulamanın çevrimiçi yardımına bakın.

Sorun

Çözüm

Kamera bir TCP/IP hatası görüntülüyor.

Ana bilgisayar veya kablosuz yönlendiricinin ayarlarını kontrol edin ve kamera ayarlarını uygun şekilde yapın ( Ağ Ayarları ).

Fotoğraf makinesi “hafıza kartı yok” hatası görüntülüyor.

Bellek kartının doğru şekilde takıldığından emin olun ( Bellek Kartlarının Takılması ).

Yükleme kesintiye uğradı ve devam edemiyor.

Fotoğraf makinesi kapatılıp tekrar açıldığında yükleme devam edecektir ( Resimlerin Yüklenmesi ).

Bağlantı güvenilmez.

[ Kanal ] için [ Otomatik ] seçilmişse, [ Manüel] seçeneğini seçin ve kanalı manuel olarak seçin ( Wi-Fi Bağlantı Ayarları ).

Kamera altyapı modunda bir bilgisayara bağlıysa yönlendiricinin 1 ile 8 arasında bir kanala ayarlandığını kontrol edin ( Ağ Ayarları ).

[ Akıllı cihaza bağlan ] ve [ PC'ye bağlan ] gri renktedir ve seçilemez.

WT-7 bağlandığında bu seçenekler kullanılamaz. WT-7'yi kapatın ( Kablosuz Verici (WT-7) ).