Bazı yaygın sorunların çözümleri aşağıda listelenmiştir.

  • SnapBridge uygulaması için sorun giderme bilgileri, uygulamanın çevrimiçi yardımında bulunabilir ve şu adresten görüntülenebilir:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • WT-7 kablosuz verici hakkında bilgi için, WT-7 ile birlikte verilen kılavuza bakın.

  • Wireless Transmitter Utility veya Camera Control Pro 2 hakkında bilgi için, söz konusu uygulamanın çevrimiçi yardımına bakın.

Sorun

Çözüm

Kamera bir TCP/IP hatası gösteriyor.

Ana bilgisayar veya kablosuz yönlendirici ayarlarını kontrol edin ve kamera ayarlarını uygun şekilde yapın ( Ağ Ayarları ).

Fotoğraf makinesi "hafıza kartı yok" hatası görüntülüyor.

Hafıza kartının doğru şekilde takıldığından emin olun ( Hafıza Kartlarının Takılması ).

Yükleme kesintiye uğradı ve devam ettirilemiyor.

Kamera kapatılıp tekrar açılırsa yükleme devam edecektir (Resimlerin Yüklenmesi).

Bağlantı güvenilir değil.

[ Kanal ] için [ Otomatik ] seçilirse, [ Manuel] öğesini seçin ve kanalı manuel olarak seçin ( Wi-Fi Bağlantı Ayarları ).

Kamera altyapı modunda bir bilgisayara bağlıysa yönlendiricinin 1 ile 8 arasında bir kanala ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin ( Ağ Ayarları ).

[ Akıllı cihaza bağlan ] ve [ PC'ye bağlan ] gri renktedir ve seçilemez.

Bu seçenekler, WT-7 bağlandığında kullanılamaz. WT-7'yi kapatın ( Kablosuz Verici (WT-7) ).