Fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi aksesuar kızağına takılan ve optik AWL için ana flaş olarak yapılandırılan SB‑5000 ve SB‑500 flaş ünitelerinin yanı sıra bir WR-R10 kullanılarak radyo AWL aracılığıyla kontrol edilen uzak flaş üniteleri için flaş bilgilerini görüntüleyebilir. Vizör çekimi sırasında flaş bilgilerini görüntülemek için bilgi ekranını etkinleştirmek için R R Düğmesi ) ve ardından tekrar R

Flaş Kontrol Modu Ekranları

Grup Flaşı

1

Flaş hazır göstergesi 1

2

Uzaktan flaş kontrolü ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

FP göstergesi ( e1: Flaş Senkronizasyon Hızı )

3

Uzaktan flaş kontrol modu 2 ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

4

Grup flaş kontrol modu 3

Grup flaş modu ( Grup Flaşı , Grup Flaşı )

Flaş telafisi/flaş seviyesi (çıkış; Grup Flaşı , Grup Flaşı )

5

Kanal 2 ( Kablosuz Bağlantı Kurma , Grup Flaşı )

6

Bağlantı modu 4 ( Bağlantı Modu )

Hızlı Kablosuz Kontrol

1

Flaş hazır göstergesi 1

2

Uzaktan flaş kontrolü ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

FP göstergesi ( e1: Flaş Senkronizasyon Hızı )

3

Uzaktan flaş kontrol modu 2 ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

4

A : B oranı ( Hızlı Kablosuz Kontrol , Hızlı Kablosuz Kontrol (Yalnızca SB‑5000) )

5

Flaş telafisi ( Hızlı Kablosuz Kontrol , Hızlı Kablosuz Kontrol (Yalnızca SB‑5000) )

6

C Grubu flaş kontrol modu ve flaş seviyesi (çıkış; Hızlı Kablosuz Kontrol , Hızlı Kablosuz Kontrol (Yalnızca SB‑5000) )

7

Kanal 2 ( Kablosuz Bağlantının Kurulması , Hızlı Kablosuz Kontrol (Yalnızca SB‑5000) )

8

Bağlantı modu 4 ( Bağlantı Modu )

Uzaktan Tekrarlama

1

Flaş hazır göstergesi 1

2

Uzaktan flaş kontrolü ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

3

Flaş seviyesi (çıkış; Uzaktan Tekrarlama , Uzaktan Tekrarlama (Yalnızca SB‑5000) )

4

Uzaktan flaş kontrol modu 2 ( Uzaktan Flaş Kontrolü )

5

Yayılan sayı (kez; Uzaktan Tekrarlama , Uzaktan Tekrarlama (Yalnızca SB‑5000) )

Frekans ( Uzaktan Tekrarlama , Uzaktan Tekrarlama (Yalnızca SB‑5000) )

6

Grup durumu (etkin/devre dışı; Uzaktan Tekrarlama , Uzaktan Tekrarlama (Yalnızca SB‑5000) )

7

Kanal 2 ( Kablosuz Bağlantı Kurma , Uzaktan Tekrarlama (Yalnızca SB‑5000) )

8

Bağlantı modu 4 ( Bağlantı Modu )

  1. Tüm flaş üniteleri hazır olduğunda radyo AWL'de görüntülenir.

  2. Optik AWL Y , radyo AWL Z , birleşik optik ve radyo AWL Y ve Z . Ortak optik ve radyo AWL için optik AWL kanalı, yalnızca SB‑500 ana flaş olarak kullanıldığında görüntülenir.

  3. Ortak optik ve radyo AWL kullanıldığında her grup için simgeler görüntülenir.

  4. Yalnızca radyo AWL veya birleşik optik ve radyo AWL kullanıldığında görüntülenir.

Flaş Bilgisi ve Kamera Ayarları

Flaş bilgi ekranı, çekim modu, deklanşör hızı, diyafram ve ISO duyarlılığı dahil olmak üzere seçilen kamera ayarlarını gösterir.

Flaş Ayarlarını Değiştirme

Flaş ayarları, flaş bilgi ekranındaki i Mevcut seçenekler, flaş ünitesine ve seçilen ayarlara göre değişir. Ayrıca flaşı test ederek ateşleyebilirsiniz.