Optik ve radyo AWL birlikte kullanılabilir. Radyo flaş kontrolü, fotoğraf makinesine bağlı bir WR-R10 tarafından sağlanır; optik kontrol ise SU‑800 kablosuz Speedlight kumanda birimi veya monte edilmiş bir SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 veya SB‑500 flaş ünitesiyle sağlanır. kamera aksesuar yuvasında.

  • Devam etmeden önce radyo kontrollü flaş üniteleri ile WR-R10 arasında kablosuz bir bağlantı kurun ( Kablosuz Bağlantı Kurma ).

  • Fotoğraf makinesi aksesuar kızağına bir SB‑500 takılıysa fotoğraf çekimi menüsünde [ Flaş kontrolü ] > [ Kablosuz flaş seçenekleri ] için [ Optik/radyo AWL ] seçeneğini seçin; diğer flaş üniteleri veya SU‑800 ile bu seçenek otomatik olarak seçilir.

  • [ Uzaktan flaş kontrolü ] için kullanılabilen tek seçenek [ Grup flaşı ] olacaktır.

  • Uzaktan flaş ünitelerinin her biri için bir grup (A–F) seçin. Optik kontrollü flaş ünitelerini A'dan C'ye kadar gruplara ve radyo kontrollü üniteleri D'den F'ye kadar gruplara yerleştirin (D'den F'ye kadar gruplara yönelik seçenekleri görüntülemek için, [ Grup flaş seçenekleri ] ekranında 1 veya 3 basın).