Optik ve radyo AWL birlikte kullanılabilir. Radyo flaşı kontrolü, fotoğraf makinesine bağlı bir WR-R10, optik kontrol, bir SU-800 kablosuz Speedlight kumandası veya takılı bir SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 veya SB-500 flaş ünitesi ile sağlanır. kamera aksesuar pabucunda.

  • Devam etmeden önce, radyo kontrollü flaş üniteleri ile WR-R10 ( Kablosuz Bağlantının Kurulması) arasında bir kablosuz bağlantı kurun .

  • Fotoğraf makinesi aksesuar kızağına bir SB‑500 takılıysa, fotoğraf çekimi menüsünde [ Flaş kontrolü ] > [ Kablosuz flaş seçenekleri ] için [ Optik/radyo AWL ] öğesini seçin; diğer flaş üniteleri veya SU‑800 ile bu seçenek otomatik olarak seçilir.

  • [Uzaktan flaş kontrolü ] için kullanılabilen tek seçenek [Grup flaş ] olacaktır.

  • Uzaktan flaş ünitelerinin her biri için bir grup (A–F) seçin. Optik kontrollü flaş ünitelerini A ila C gruplarına ve radyo kontrollü üniteleri D ila F gruplarına yerleştirin (D ila F grupları için seçenekleri görüntülemek için [ Grup flaş seçenekleri ] ekranında 1 veya 3