Rötuş menüsünü görüntülemek için kamera menülerindeki N sekmesini seçin.

Rötuş menüsündeki öğeler mevcut resimleri kırpmak veya rötuşlamak için kullanılır.

Rötuşlanmış Kopyalar Oluşturma

 1. Rötuş menüsünden bir öğe seçin.

  Bir öğeyi vurgulamak için 1 veya 3 , seçmek için 2 basın.

 2. Bir resim seçin.
  • Çoklu seçiciyi kullanarak bir resmi vurgulayın.

  • Vurgulanan resmi tam ekran görüntülemek için X ( T ) düğmesini basılı tutun.

  • Vurgulanan resmi seçmek için J basın.

 3. Rötuş seçeneklerini seçin.

  • Daha fazla bilgi için seçilen öğeye ilişkin bölüme bakın.

  • Rötuşlanmış bir kopya oluşturmadan çıkmak için G tuşuna basın. Rötuş menüsü görüntülenecektir.

 4. Rötuşlanmış bir kopya oluşturun.
  • Rötuşlanmış bir kopya oluşturmak için J tuşuna basın.

  • Rötuşlanmış kopyalar p simgesiyle gösterilir.

Geçerli Görüntüye Rötuş Yapma

Geçerli görüntünün rötuşlanmış bir kopyasını oluşturmak için i tuşuna basın ve [ Rötuş ] öğesini seçin.

Rötuş
 • Fotoğraf makinesi, başka fotoğraf makineleri kullanılarak çekilen veya rötuşlanan ya da bilgisayarda rötuşlanan görüntüleri görüntüleyemeyebilir veya rötuşlayamayabilir.

 • Kısa bir süre boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran kapanacak ve kaydedilmemiş değişiklikler kaybolacaktır. Ekranın açık kalma süresini artırmak için Özel Ayar c4 [ Monitör kapanma gecikmesi ] > [ Menüler ] seçeneğini kullanarak daha uzun bir menü görüntüleme süresi seçin.

Kopyaları Rötuşlama
 • Çoğu seçenek, diğer rötuş seçenekleri kullanılarak oluşturulan kopyalara uygulanabilir, ancak birden fazla düzenleme, görüntü kalitesinin düşmesine veya renklerin soluklaşmasına neden olabilir.

 • [ Filmi kırp ] haricinde her seçenek yalnızca bir kez uygulanabilir.

 • Kopyayı oluşturmak için kullanılan seçeneklere bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 • Geçerli görüntüye uygulanamayan seçenekler gri renkte görünür ve kullanılamaz.

Görüntü kalitesi
 • NEF ( RAW ) görüntülerden oluşturulan kopyalar, [ JPEG ince m ] [ Görüntü kalitesi ] ayarında kaydedilir.

 • JPEG görüntülerinden oluşturulan kopyalar orijinalle aynı kalitededir.

 • Resimlerin aynı hafıza kartına NEF + JPEG resim kalitesi ayarlarında kaydedilmesi durumunda, yalnızca NEF ( RAW ) resim rötuşlanacaktır.

Görüntü boyutu

[ NEF ( RAW ) işleme ], [ Kırpma ] ve [ Yeniden Boyutlandırma ] ile oluşturulan kopyaların durumu hariç, kopyalar orijinalle aynı boyuttadır.