Selecteer Instellingen opslaan om de volgende instellingen op de geheugenkaart of op de geheugenkaart in de eerste kaartsleuf op te slaan als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst (indien de geheugenkaart vol is, wordt een fout weergegeven). Gebruik deze optie om instellingen met andere D850-camera’s te delen.

Menu Optie
Weergave Weergaveopties
Controlebeeld
Na wissen
Automatische beeldrotatie
Draai portret
Foto-opname
(alle banken)
Naamgeving bestanden
Flitserregeling
Beeldveld
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
NEF (RAW)-opname
ISO-gevoeligheid instellen
Witbalans (met fijnafstelling en voorinstellingen d-1–d-6)
Picture Control instellen (Eigen Picture Control worden als Automatisch opgeslagen)
Kleurruimte
Actieve D-Lighting
Ruisonderdr. lange tijdopname
Hoge ISO-ruisonderdrukk.
Vignetteringscorrectie
Autom. vertekeningscorrectie
Flikkerreductie
Inst. voor autom. bracketing
Filmopname Naamgeving bestanden
Beeldveld
Beeldformaat/beeldsnelheid
Filmkwaliteit
Bestandstype voor film
ISO-gevoeligheid instellen
Witbalans (met fijnafstelling en voorinstellingen d-1–d-6)
Picture Control instellen (Eigen Picture Control worden als Automatisch opgeslagen)
Actieve D-Lighting
Hoge ISO-ruisonderdrukk.
Flikkerreductie
Microfoongevoeligheid
Demper
Frequentiebereik
Onderdrukking windruis
Elektronische VR
Persoonlijke instellingen
(alle geheugenbanken)
Alle Persoonlijke instellingen
Setup Taal (Language)
Tijdzone en datum (behalve Datum en tijd en Synchroniseren m. smartapparaat)
Informatiescherm
Objectief zonder CPU
Beeldsensor reinigen
Beeldcommentaar
Copyrightinformatie
Signaalopties
Aanraakbediening
HDMI
Locatiegegevens (behalve de optie gekozen voor Downloaden van smartapparaat)
Opties draadl. afstandsbed. (WR)
Fn-knop afstandsb. (WR) toew.
Uploaden via Eye-Fi
Ontspannen bij geen kaart
Mijn menu/
Recente instellingen
Alle items in Mijn menu
Alle recente instellingen
Tab kiezen

Instellingen opgeslagen met behulp van de D850 kunnen worden hersteld door Instellingen laden te selecteren. Merk op dat de optie Instellingen opslaan/laden alleen beschikbaar is wanneer een geheugenkaart in de camera is geplaatst, en dat de optie Instellingen laden alleen beschikbaar is als de kaart opgeslagen instellingen bevat.

Instellingen opslaan

Instellingen worden in een bestand opgeslagen waarvan de naam begint met “NCSETUP” en eindigt met twee tekens die verschillen per camera. De camera kan de instellingen niet laden als de bestandsnaam wordt gewijzigd.