M modunda kullanılabilen deklanşör hızları aralığını genişletin; [ Açık ] seçildiğinde kullanılabilen en yavaş obtüratör hızı 900 s (15 dakika). Genişletilmiş deklanşör hızları, gece gökyüzü resimleri ve diğer uzun pozlamalar için kullanılabilir.

  • Genişletilmiş deklanşör hızlarını kullanmak için [ Açık ] öğesini seçin ve 60 s veya daha yavaş bir deklanşör hızı seçin.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film