Kamera veya lens kontrollerini kullanarak veya kamera kontrollerine basarak ve ayar kadranlarını çevirerek fotoğraf modunda gerçekleştirilen işlemleri seçin.

 • Aşağıdaki kontrollerin oynadığı rolleri seçin. İstediğiniz kontrolü vurgulayın ve J düğmesine basın.

Kontrol

w

[ Fn1 düğmesi ]

y

[ Fn2 düğmesi ]

V

[ AF-AÇIK düğmesi ]

7

[ Alt seçici ]

8

[ Alt seçici merkezi ]

z

[ Film kayıt düğmesi ]

S

[ Objektif Fn düğmesi ]

3

[ Lens Fn2 düğmesi ]

l

[ Lens kontrol halkası ]

 • Bu kontrollere atanabilecek roller aşağıdaki gibidir:

Seçenek

w

y

V

7

8

z

S

3

l

K

[ Merkez odak noktasını seçin ]

-

-

4

-

4

-

-

-

-

A

[ AF-AÇIK ]

4

4

4

-

4

-

4

4

-

F

[ Yalnızca AF kilidi ]

4

4

4

-

4

-

4

4

-

E

[ AE kilidi (Basılı tutun) ]

4

4

4

-

4

4

4

4

-

D

[ AE kilidi (serbest bırakıldığında sıfırla) ]

4

4

4

-

4

4

4

4

-

C

[ Yalnızca AE kilidi ]

4

4

4

-

4

-

4

4

-

B

[ AE/AF kilidi ]

4

4

4

-

4

-

4

4

-

r

[ FV kilidi ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

h

[ c Devre dışı bırak/etkinleştir ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

q

[ Önizleme ]

4

4

-

-

4

4

4

4

-

L

[ Matris ölçümü ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

M

[ Merkez ağırlıklı ölçüm ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

N

[ Nokta ölçümü ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

t

[ Vurgu ağırlıklı ölçüm ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

1

[ Parantez patlaması ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

c

[ Senkronize et. yayın seçimi ]

4

4

-

-

4

-

4

4

-

4

[ + NEF (RAW) ]

4

4

-

-

4

4

4

4

-

n

[ Konu izleme ]

4

4

-

-

-

-

4

4

-

L

[ Sessiz fotoğrafçılık ]

4

4

-

-

-

-

-

-

-

b

[ Canlı görüntü bilgi ekranı kapalı ]

4

4

4

-

4

4

-

-

-

b

[ Çerçeveleme ızgarası ekranı ]

4

4

-

-

4

4

4

4

-

p

[ Yakınlaştırmayı aç/kapat ]

4

4

4

-

-

4

4

4

-

O

[ MENÜM ]

4

4

-

-

-

4

4

4

-

3

[ MENÜM'deki en üst öğeye erişin ]

4

4

-

-

-

4

4

4

-

K

[ Oynatma ]

4

4

-

-

-

-

4

4

-

g

[ Koru ]

4

4

-

-

-

-

-

-

-

J

[ Görüntü alanı seçin ]

4

4

-

-

4

4

-

-

-

8

[ Görüntü kalitesi/boyutu ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

m

[ Beyaz dengesi ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

h

[ Resim Kontrolünü Ayarla ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

y

[ Aktif D-Lighting ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

w

[ Ölçüm ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

I/Y

[ Flaş modu/telafisi ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

z

[ Odak modu/AF alanı modu ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

t

[ Otomatik basamaklama ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

$

[ Çoklu pozlama ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

2

[ HDR (yüksek dinamik aralık) ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

z

[ Pozlama gecikme modu ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

$

[ Deklanşör hızı ve diyafram kilidi ]

4

4

-

-

-

4

-

-

-

W

[ Odak zirvesi ]

4

4

-

-

-

-

-

-

-

c

[ Derecelendirme ]

4

4

-

-

-

-

-

-

-

w

[ CPU olmayan lens numarasını seçin ]

4

4

-

-

4

4

-

-

-

Y

[ Çoklu seçiciyle aynı ]

-

-

-

4

-

-

-

-

-

x

[ Odak noktası seçimi ]

-

-

-

4

-

-

-

-

-

X

[ Odak (M/A) ]

-

-

-

-

-

-

-

-

41, 2

q

[ Diyafram ]

-

-

-

-

-

-

-

-

42

E

[ Pozlama telafisi ]

-

-

-

-

-

-

-

-

42

9

[ ISO duyarlılığı ]

-

-

-

-

-

-

-

-

42

[ Yok ]

4

4

4

-

4

4

4

4

42

 1. Yalnızca uyumlu lenslerle kullanılabilir.

 2. Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, manuel odak modunda kontrol halkası yalnızca odağı ayarlamak için kullanılabilir.

 • Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

rol

Açıklama

K

[ Merkez odak noktasını seçin ]

Kontrole basmak, merkez netleme noktasını seçer.

A

[ AF-AÇIK ]

Kontrole basmak, AF-ON düğmesinin işlevini çoğaltan otomatik odaklamayı başlatır.

F

[ Yalnızca AF kilidi ]

Kontrole basıldığında odak kilitlenir.

E

[ AE kilidi (Basılı tutun) ]

Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir. Deklanşör bırakıldığında pozlama kilidi sona ermez. Pozlama, kontrole ikinci kez basılana veya bekleme zamanlayıcısının süresi dolana kadar kilitli kalır.

D

[ AE kilidi (serbest bırakıldığında sıfırla) ]

Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir. Pozlama, kontrole ikinci kez basılana, deklanşör serbest bırakılana veya bekleme zamanlayıcısı sona erene kadar kilitli kalır.

C

[ Yalnızca AE kilidi ]

Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir.

B

[ AE/AF kilidi ]

Kontrole basıldığında odak ve pozlama kilidi.

r

[ FV kilidi ]

İsteğe bağlı flaş üniteleri için flaş değerini kilitlemek için kontrole basın; FV kilidini iptal etmek için tekrar basın.

h

[ c Devre dışı bırak/etkinleştir ]

Flaş halihazırda etkinse, kontrole basıldığında devre dışı bırakılır. Flaş kapalıysa, kontrole basıldığında ön perde senkronizasyonu seçilecektir.

q

[ Önizleme ]

Fotoğraf rengini, pozunu ve alan derinliğini önizlemek için kontrolü basılı tutun.

L

[ Matris ölçümü ]

Kontrole basıldığında [ Matris ölçümü ] etkinleştirilir.

M

[ Merkez ağırlıklı ölçüm ]

Kontrole basıldığında [ Merkez ağırlıklı ölçüm ] etkinleştirilir.

N

[ Nokta ölçümü ]

Kontrole basıldığında [ Nokta ölçümü ] etkinleştirilir.

t

[ Vurgu ağırlıklı ölçüm ]

[ Vurgu ağırlıklı ölçüm ], kontrole basıldığında etkinleştirilir.

1

[ Parantez patlaması ]

 • Sürekli deklanşör modunda fotoğraf çekimi menüsünde [ Otmtk basamaklama ] > [ Otmtk basamaklama ayarı ] için [ WB basamaklama ] dışında bir seçenek seçildiğinde kontrole basılırsa, kamera tüm çekimleri geçerli basamaklama programında yapacak ve deklanşöre basılıyken basamaklama çekimini tekrarlayın. Tek kare bırakma modunda, çekim ilk basamaklama patlamasından sonra sona erer.

 • [ Otmtk basamaklama ayarı ] için [ WB basamaklama ] seçilirse, fotoğraf makinesi deklanşöre basıldığında fotoğraf çeker ve her çekime beyaz dengesi basamaklama uygular.

c

[ Senkronize et. yayın seçimi ]

İsteğe bağlı bir kablosuz uzaktan kumanda bağlandığında, kumanda, uzaktan serbest bırakma ile ana veya senkronize serbest bırakma arasında geçiş yapmak için kullanılabilir. Mevcut seçenekler, Özel Ayar d3 [ Senkronizasyon için seçilen ayara bağlıdır. serbest bırakma modu seçenekleri ].

 • [ Senkronizasyon için [ Senkronizasyon ] seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir . serbest bırakma modu seçenekleri ]:

  • [ Yalnızca ana yayın ] ( c ): Yalnızca ana kamerayla fotoğraf çekmek için kontrolü basılı tutun.

  • [ Yalnızca uzaktan serbest bırakma ] ( d ): Yalnızca uzak kameralarla fotoğraf çekmek için kontrolü basılı tutun.

 • [ Senkronizasyon için [ Senkronizasyon yok ] seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir . serbest bırakma modu seçenekleri ]:

  • [ Senkronize yayın ] ( 6 ): Ana ve uzak kameralardaki yayınları senkronize etmek için kontrolü basılı tutun.

  • [ Yalnızca uzaktan serbest bırakma ] ( d ): Yalnızca uzak kameralarla fotoğraf çekmek için kontrolü basılı tutun.

4

[ + NEF (RAW) ]

 • Görüntü kalitesi için halihazırda bir JPEG seçeneği seçilmişse, çekim ekranında “RAW” belirecek ve kontrole basıldıktan sonra çekilen bir sonraki resimle birlikte bir NEF (RAW) kopyası kaydedilecektir. Parmağınızı deklanşörden kaldırdığınızda veya kontrole tekrar bastığınızda [ + NEF (RAW) ] işlevini iptal ederek orijinal görüntü kalitesi ayarı geri yüklenir.

 • NEF (RAW) kopyaları, fotoğraf çekimi menüsündeki [ NEF (RAW) kaydı ] ve [ Görüntü boyutu ] > [ NEF (RAW) ] için geçerli olarak seçilen ayarlarda kaydedilir.

n

[ Konu izleme ]

AF alanı modu için [ Otomatik alan AF ], [ Otomatik alan AF (insanlar) ] veya [ Otomatik alan AF (hayvanlar) ] seçildiğinde kontrole basılması konu izlemeyi etkinleştirir; odak noktası bir hedefleme retikülüne ve monitör ve vizör konu izleme ekranlarına dönüşecektir.

 • Konu izleme AF'sini sonlandırmak için kontrole tekrar basın veya W ( Q ) düğmesine basın.

b

[ Çerçeveleme ızgarası ekranı ]

Çerçeveleme ızgarasını görüntülemek için kontrole basın. Ekranı kapatmak için kontrole tekrar basın.

L

[ Sessiz fotoğrafçılık ]

Sessiz fotoğrafçılığı başlatmak için kontrole basın. Bitirmek için tekrar basın.

b

[ Canlı görüntü bilgi ekranı kapalı ]

Canlı görüntü ekranındaki göstergeleri gizlemek için kontrole basın. Göstergeleri görüntülemek için tekrar basın.

p

[ Yakınlaştırmayı aç/kapat ]

Ekranı mevcut netleme noktasının etrafındaki alana yakınlaştırmak için kontrole basın. Yakınlaştırmayı iptal etmek için tekrar basın.

O

[ MENÜM ]

“MENÜM”ü görüntülemek için kontrole basın.

3

[ MENÜM'deki en üst öğeye erişin ]

“MENÜM”deki en üst öğeye atlamak için kontrole basın. Sık kullanılan bir menü öğesine hızlı erişim için bu seçeneği seçin.

K

[ Oynatma ]

Oynatmayı başlatmak için kontrole basın.

g

[ Koru ]

Geçerli resmi korumak için oynatma sırasında kontrole basın.

J

[ Görüntü alanı seçin ]

Görüntü alanını seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

8

[ Görüntü kalitesi/boyutu ]

Bir görüntü kalitesi seçeneği seçmek için kontrole basın ve ana ayar kadranını ve görüntü boyutunu seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

m

[ Beyaz dengesi ]

Bir beyaz dengesi seçeneği seçmek için düğmeyi basılı tutun ve ana ayar kadranını çevirin. Bazı seçenekler, alt-ayar kadranını çevirerek seçilebilen alt seçenekler sunar.

h

[ Resim Kontrolünü Ayarla ]

Bir Picture Control seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

y

[ Aktif D‑Lighting ]

Aktif D-Lighting'i ayarlamak için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

w

[ Ölçüm ]

Bir ölçüm seçeneği seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

I/Y

[ Flaş modu/telafisi ]

Kontrole basın ve bir flaş modu seçmek için ana ayar kadranını ve flaş çıkışını ayarlamak için alt-ayar kadranını çevirin.

z

[ Odak modu/AF alanı modu ]

Kontrolü tutun ve odak modunu seçmek için ana ayar kadranını, AF alanı modunu seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

t

[ Otomatik basamaklama ]

Kontrole basın ve çekim sayısını seçmek için ana ayar kadranını çevirin ve basamaklama artışını veya Aktif D-Lighting miktarını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

$

[ Çoklu pozlama ]

Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve çekim sayısını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

2

[ HDR (yüksek dinamik aralık) ]

Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve poz farkını seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

z

[ Pozlama gecikme modu ]

Deklanşör gecikmesini seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

$

[ Deklanşör hızı ve diyafram kilidi ]

Deklanşör hızını kilitlemek için kontrole basın ve ana ayar kadranını çevirin ( S ve M modları). Diyaframı kilitlemek için ( A ve M modları), kontrole basın ve alt-ayar kadranını çevirin.

W

[ Odak zirvesi ]

Kontrole basın ve bir tepe noktası seviyesi seçmek için ana ayar kadranını ve tepe rengini seçmek için alt ayar kadranını çevirin.

c

[ Derecelendirme ]

Mevcut resmi izleme modunda derecelendirmek için kontrole basın ve ana ayar kadranını çevirin.

 • Derecelendirme seçeneklerini görüntülemek için [ Derecelendirme ] öğesini vurgulayın ve 2 tuşuna basın. [ Yok ] dışında bir seçenek seçilirse, seçilen kontrole basılarak seçilen derecelendirme resimlere atanabilir. Kontrole tekrar basıldığında "yıldız yok" derecesi seçilir.

w

[ CPU olmayan lens numarasını seçin ]

Ayar menüsündeki [ CPU olmayan lens verileri ] öğesi kullanılarak kaydedilen bir lens numarasını seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.

Y

[ Çoklu seçiciyle aynı ]

Çekim veya izleme sırasında alt seçiciye yukarı, aşağı, sola veya sağa basmak, çoklu seçicide 1 , 3 , 4 veya 2 düğmesine basmakla aynı etkiye sahiptir. Odaklama veya oynatma zum sırasında alt seçicinin oynadığı rolü seçmek için [ Çoklu seçiciyle aynı ] öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın.

 • Ekranı kaydırmak üzere alt seçiciyi kullanmak için [ Kaydır ] öğesini seçin.

 • Yakınlaştırma oranını değiştirmeden resimler arasında gezinmek için alt seçiciyi kullanmak için [ Sonraki/önceki kareyi görüntüle ] öğesini seçin.

x

[ Odak noktası seçimi ]

Netleme noktasını seçmek için kontrolü kullanın. İzleme sırasında kontrolün kullanılması, izlemeyi sonlandırır ve odak noktası seçimini etkinleştirir.

X

[ Odak (M/A) ]

Objektif kontrol halkası döndürülerek otomatik netleme geçersiz kılınabilir (manuel geçersiz kılma ile otomatik netleme). Deklanşöre yarım basıldığında, manuel netleme için kontrol halkası kullanılabilir. Otomatik netlemeyi kullanarak yeniden netleme yapmak için parmağınızı deklanşörden kaldırın ve ardından yeniden yarım basın.

q

[ Diyafram ]

Diyaframı ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.

E

[ Pozlama telafisi ]

Pozlama telafisini ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.

9

[ ISO duyarlılığı ]

ISO duyarlılığını ayarlamak için lens kontrol halkasını çevirin.

[ Yok ]

Kontrolün etkisi yoktur.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film