Subjekto aptikimas

Pasirinkite objekto tipą, kuriam fotoaparatas teikia pirmenybę, kai fokusuoja vaizdo režimu ( Automatinio fokusavimo objekto tipo pasirinkimas ).

AF, kai objektas neaptinkamas

Pasirinkite, ar fotoaparatas sufokusuos, jei negali aptikti objekto, kurio tipas pasirinktas [ Subject detection ], kai fokusavimo režimui pasirinktas [ Full-time AF ].

  • Jei pasirinkta [ ON ], fotoaparatas inicijuos automatinį fokusavimą, neatsižvelgiant į tai, ar bus aptiktas pasirinkto tipo objektas, ar ne.

  • Pasirinkite [ OFF ], kad išjungtumėte automatinį fokusavimą, kai neaptinkamas joks pasirinkto tipo objektas.