Her iki bellek kartına kaydedilmiş bir resmin kopyasının ya [ Yedekleme ] ya da çift format seçeneği ([ RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ] veya [ JPEG Yuva 1 - JPEG Yuva 2 ]) seçiliyken silinip silinmeyeceğini seçin. Fotoğraf çekimi menüsündeki Yuva 2'deki kartla ] seçeneği de kalan kopyayı siler.

Seçenek

Tanım

[ Evet (onay gerekli) ]

Bir kopyayı silmeden önce, diğerini silmeyi seçmeniz istenecektir. Varsayılan olarak vurgulanan seçeneği belirlemek için 2 basın.

[ Evet ]

[ w ve x üzerinde aynı görüntüler ” ] her zaman seçilidir; onay iletişim kutusunda [ Evet ] öğesinin seçilmesi her iki kopyayı da siler.

[ Hayır ]

Görüntülenen onay diyaloğu, ikinci bir kopyası olmayan resimlerle aynıdır. Geçerli resmin silinmesi kopyayı silmez.