Параметрлердің жиі қолданылатын комбинацияларын режим дискісінде U1 және U2 позицияларына тағайындауға болады ( Пайдаланушы параметрлерін сақтау ).