Жаңа фотосуреттерге түсірілген кезде авторлық құқық туралы ақпаратты қосыңыз. Авторлық құқық туралы ақпаратты NX Studio [ Ақпарат ] қойындысынан көруге болады.

Фотографтың (ең көбі 36 таңба) және авторлық құқық иесінің (ең көбі 54 таңба) атын енгізіңіз. Мәтінді енгізу диалогын көрсету үшін [ Орындаушы ] немесе [ Авторлық құқық ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. Мәтінді енгізу туралы ақпаратты «Мәтінді енгізу» ( Мәтін енгізу ) бөлімінен қараңыз.

Келесі фотосуреттерге авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу үшін [ Авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу ] параметрін бөлектеңіз, 2 түймесін басыңыз және көрші құсбелгіде ( M ) құсбелгінің пайда болуын растаңыз. Өзгерістерді сақтау және шығу үшін J түймесін басыңыз; авторлық құқық туралы ақпарат кейінгі барлық фотосуреттерге қоса беріледі.

Авторлық құқық туралы ақпарат
  • Орындаушы немесе авторлық құқық иеленушінің атын рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін камераны басқа адамға беру немесе беру алдында [ Авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу ] таңдалмағанына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ суретші және авторлық құқық өрістері бос екеніне көз жеткізуіңіз керек.

  • Nikon [ Авторлық құқық туралы ақпарат ] опциясын пайдаланудан туындайтын кез келген залал немесе даулар үшін жауапкершілік көтермейді.

Фото ақпарат

Авторлық құқық туралы ақпарат фотосурет ақпаратының дисплейінде көрсетілген түсіру деректерінде қамтылған.