U1 және U2 параметрлерін әдепкі мәндерге қайтарыңыз ( Пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру ).