[ Language ] және [ Time zone and date ] қоспағанда барлық параметрлерді әдепкі мәндеріне қайтарыңыз. Авторлық құқық туралы ақпарат және басқа пайдаланушы жасаған жазбалар да қалпына келтіріледі. Қалпына келтіргеннен кейін параметрлерді қалпына келтіру мүмкін емес.

Қалпына келтіруді орындамас бұрын орнату мәзіріндегі [ Сақтау/жүктеу мәзірі параметрлері ] тармағын пайдаланып параметрлерді сақтауды ұсынамыз.