Егер Fn түймесі жабдықталған қосымша сымсыз қашықтан контроллер Fn түймесі рөлін таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Пайдаланушы параметрі f3 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] бөлімінен қараңыз.

Опция

A

[ AF‑ҚОСУ ]

F

[ Тек AF құлыптауы ]

D

[ AE құлпы (шығару кезінде қалпына келтіру) ]

C

[ Тек AE құлпы ]

B

[ AE/AF құлпы ]

r

[ FV құлпы ]

h

[ c Өшіру/қосу ]

q

[ Алдын ала қарау ]

%

[ Алдын ала қарау (ең жоғары диафрагма) ]

4

[ + NEF (RAW) ]

a

[ Тікелей көрініс ] *

[ Жоқ ]

  • Камера сол функцияны орындайды a батырмасы.