Cameralichaam

1

Accessoireschoen (voor optionele flitser)

2

Ontgrendelingsmodusknop ( De ontgrendelingsmodusknop )

3

Ontgrendeling van de ontgrendelingsknop van de ontgrendelingsmodus ( Een ontgrendelingsmodus kiezen )

4

Ontgrendeling van de modusknop (met behulp van de modusknop )

5

Oogje voor camerariem ( De riem bevestigen )

6

Moduskiezer ( De modusknop )

7

Filmopnameknop ( Films opnemen ( b modus) )

8

S ( Q )-knop ( De S ( Q ) knop )

9

Secundaire instelschijf

10

Aan/uit-schakelaar ( de aan/uit-schakelaar )

11

Ontspanknop ( Foto's maken ( b modus) )

12

E knop ( De E knop )

13

E (brandvlakmarkering)

14

Hoofdinstelschijf

15

Configuratiescherm ( Het Configuratiescherm , Het Configuratiescherm )

1

Zelfontspannerlamp

2

Stereomicrofoon ( Films opnemen ( b modus) )

3

c ( Y ) knop ( De N ( Y ) knop )

4

BKT- knop ( De BKT-knop )

5

Afdekking audioconnector

6

Accessoire terminal connector deksel

7

Afdekking voor USB- en HDMI-aansluitingen

8

Lensontgrendelingsknop ( Lenzen losmaken )

9

AF-modusknop ( De AF‑modusknop )

10

Selectieknop voor focusmodus (de selectieknop voor focusmodus)

11

Merkteken voor lensbevestiging ( Een lens bevestigen )

12

Spiegel ( Schoonmaken )

13

Meter koppelingshendel

14

Afdekking stroomconnector ( Een stroomaansluiting en lichtnetadapter aansluiten )

15

Connector voor externe microfoons ( andere compatibele accessoires )

16

Hoofdtelefoonaansluiting

17

Accessoire-aansluiting ( andere compatibele accessoires )

18

USB-connector

19

HDMI-connector

1

CPU-contacten

2

Lens bevestigingspunt ( Een lens bevestigen )

3

Statiefaansluiting

4

AF koppeling

5

Fn- knop ( De Fn-knop )

6

Batterijvakdeksel

7

Vergrendeling batterijcompartiment

8

Klepje van geheugenkaartsleuf ( Geheugenkaarten plaatsen )

9

Pv- knop ( De Pv-knop )

10

Bodydop ( Een lens bevestigen )

1

Zoekeroculair ( De dioptrie-aanpassingsregeling )

2

Rubberen oogschelp

3

Dioptrie aanpassing controle ( De dioptrie-aanpassingsregeling )

4

Livebeeld-selector (Foto's kadreren in de monitor (Live View) , Films opnemen ( b modus) )

5

a knop ( Foto's kadreren in de monitor (Live View) , Films opnemen ( b modus) )

6

AF-ON- knop ( De AF-ON- knop )

7

A knop ( De A knop )

8

Multi-selector ( De menu's gebruiken )

9

J knop ( De menu's gebruiken )

10

Vergrendeling van focusselectie

11

Spreker

12

Toegangslampje geheugenkaart ( Geheugenkaarten plaatsen , Foto's maken ( b modus) )

13

i knop ( De i knop (het i menu) )

14

Kantelbare monitor ( De monitor , Aanraakbedieningen )

15

R knop ( De R knop )

16

W ( Y )-knop ( De W ( Y ) knop )

17

X ( T )-knop ( De X ( T )-knop )

18

Q / g ( U ) knop ( De Q / g ( U ) knop )

19

G knop ( De G knop )

20

Oplaadlampje ( AC-laadadapters )

21

K knop ( afspelen )

22

O ( Q )-knop ( Ongewenste foto's verwijderen )

De connectorkappen

Zorg ervoor dat u de deksels sluit wanneer de connectoren niet in gebruik zijn. Vreemd materiaal in de connectoren kan storingen veroorzaken.

De spreker

De nabijheid van de luidspreker kan gegevens die zijn opgeslagen op magneetstripkaarten of andere dergelijke magnetische opslagapparaten beschadigen. Houd magnetische opslagapparaten uit de buurt van de luidspreker.

De monitor

De hoek van de monitor kan worden aangepast zoals weergegeven.

Het serienummer

Het serienummer van het product bevindt zich achter de monitor.

De monitor kantelen
 • Draai de monitor voorzichtig binnen de grenzen van de scharnieren. Gebruik geen geweld; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de camera of monitor beschadigen.

 • Raak het gebied aan de achterkant van de monitor niet aan. Let er vooral op dat u het getoonde gebied niet aanraakt. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een defect aan het product veroorzaken.

 • Zorg ervoor dat er geen vloeistof in contact komt met het binnenoppervlak van de monitor. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een defect aan het product veroorzaken.

 • We raden u aan de monitor in de opslagpositie te bewaren wanneer u deze niet gebruikt om foto's in te lijsten.

 • Til of draag de camera niet aan de monitor. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de camera beschadigd raken.

 • Als de camera op een statief is gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat de monitor geen contact maakt met het statief.

De aan/uit-schakelaar

Draai de aan/uit-schakelaar naar de "ON"-positie zoals weergegeven om de camera in te schakelen. Door de schakelaar weer in de "OFF"-stand te zetten, wordt de camera uitgeschakeld.

De LCD-verlichter

Door de aan/uit-schakelaar naar D draaien, wordt de achtergrondverlichting van het bedieningspaneel (LCD-verlichting) geactiveerd. De achtergrondverlichting blijft enkele seconden branden nadat de aan/uit-schakelaar is losgelaten. De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wanneer de schakelaar D wordt gedraaid of de sluiter wordt losgelaten.

Het Configuratiescherm

De volgende indicatoren verschijnen in het bedieningspaneel bij standaardinstellingen. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie “Cameradisplays” ( Cameradisplays ) in “Technische opmerkingen”.

1

Sluitertijd

2

Opening

3

Geheugenkaartpictogram (sleuf 1; geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

4

Geheugenkaartpictogram (Sleuf 2; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

5

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

6

Aantal resterende opnamen ( indicatoren op geheugenkaarten en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

7

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q ) knop )

8

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q ) knop )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen )

9

Batterij-indicator ( batterijniveau )

10

Meting ( De W ( Y ) knop )

Camera uit weergave

Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl er een batterij is geplaatst, wordt op het bedieningspaneel een geheugenkaartpictogram en het aantal resterende opnamen weergegeven. In zeldzame gevallen kunnen op sommige geheugenkaarten het geheugenkaartpictogram en het aantal resterende opnamen niet worden weergegeven wanneer de camera is uitgeschakeld, zelfs als er een batterij is geplaatst. Deze informatie wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.

De zoeker

Bij de standaardinstellingen verschijnen de volgende aanduidingen in de zoeker. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie “Cameradisplays” ( Cameradisplays ) in “Technische opmerkingen”.

1

AF-gebied haakjes ( Foto's maken ( b modus)

2

Meting ( De W ( Y ) knop )

3

Sluitertijd

4

Opening

5

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q ) knop )

6

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q ) knop )

7

Aantal resterende opnamen ( indicatoren op geheugenkaarten en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

8

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen )

9

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

De zoeker

Wanneer de batterij leeg is of er geen batterij is geplaatst, wordt de weergave in de zoeker gedimd. Het display keert terug naar normaal wanneer een opgeladen batterij wordt geplaatst.

Extreme temperaturen

De helderheid van het bedieningspaneel en de zoekerschermen varieert met de temperatuur en de reactietijden kunnen afnemen als de temperatuur laag is; de displays worden weer normaal bij kamertemperatuur.

Bedek de zoeker
 • Als u foto's maakt zonder uw oog tegen de zoeker, bevestigt u de meegeleverde oculairdop om te voorkomen dat licht via de zoeker op foto's verschijnt of de belichting verstoort.

 • Verwijder de rubberen oogschelp ( q ) en plaats de meegeleverde oculairkap zoals afgebeeld ( w ). Houd de camera stevig vast wanneer u de rubberen oculairdop verwijdert.

De dioptrie-aanpassingsregeling

Houd uw oog tegen de zoeker en draai aan de dioptrieregelaar totdat de weergave in de zoeker scherp is.

Zoeker niet scherpgesteld

Zoeker in focus

De Live View-weergaven (foto's/films)

Druk op de a knop om het beeld door de lens op de monitor weer te geven. Draai de livebeeld-selector naar C om foto's te maken of naar 1 om films op te nemen.

Livebeeldfotografie

De volgende indicatoren verschijnen in de monitor bij standaardinstellingen. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie “Cameradisplays” in “Technische opmerkingen” ( Cameradisplays ).

1

Schiet mode ( De modusknop )

2

AF-gebiedhaakjes (Foto's inlijsten in de monitor (Live View) )

3

Autofocus-modus ( De AF‑modusknop )

4

AF-veldstand ( Een AF-veldmodus kiezen )

5

Actieve D-Lighting

6

Beeldinstelling instellen

7

Witbalans ( De Q / g ( U ) knop )

8

Afbeeldingsgebied

9

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen )

10

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen )

11

i icoon ( De i knop (het i menu) )

12

Onderwerp volgen AF

13

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

14

Aantal resterende opnamen ( indicatoren op geheugenkaarten en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

15

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q ) knop )

16

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q ) knop )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen )

17

Opening

18

Sluitertijd

19

Meting ( De W ( Y ) knop )

20

Batterij-indicator ( batterijniveau )

21

Aanraken schieten ( Aanraakbedieningen , het menu voor foto's i )

Films

1

Opname-indicator ( Films opnemen ( b modus) )

"Geen film"-indicator

2

Overgebleven tijd ( Films opnemen ( b modus) )

3

Framegrootte en snelheid/beeldkwaliteit

4

Ontspanmodus (stilstaande fotografie; Een ontspanmodus kiezen )

5

Onderwerp volgen AF

6

Geluidsniveau ( Films opnemen ( b modus) )

7

Microfoongevoeligheid

8

Frequentierespons

9

AF-veldhaken ( Films opnemen ( b modus) )

Aanraakbediening

De sluiter scherpstellen en loslaten

 • Raak de monitor aan tijdens livebeeld om scherp te stellen op het geselecteerde punt (touch AF).

 • Tijdens stilstaande fotografie wordt de sluiter ontspannen wanneer u uw vinger van het scherm haalt (touch shutter).

 • Touch AF-instellingen kunnen worden aangepast door op het W pictogram te tikken.

Instellingen aanpassen

 • Tik op gemarkeerde instellingen in het display.

 • U kunt vervolgens de gewenste optie kiezen door op pictogrammen of schuifregelaars te tikken.

 • Tik op Z of druk op J om de gekozen optie te selecteren en terug te keren naar het vorige scherm.

Afspelen

 • Veeg naar links of rechts om andere foto's te bekijken tijdens schermvullende weergave.

 • Bij schermvullende weergave wordt door het aanraken van de onderkant van het scherm een frame-voorschotbalk weergegeven. Schuif met uw vinger naar links of rechts over de balk om snel naar andere foto's te scrollen.

 • Om in te zoomen op een foto die wordt weergegeven in schermvullende weergave, gebruikt u een uitrekbaar gebaar of tikt u twee keer snel op het scherm. Nadat u hebt ingezoomd, kunt u de zoomverhouding aanpassen met rekbewegingen om in te zoomen en knijpbewegingen om uit te zoomen.

 • Gebruik schuifbewegingen om tijdens het zoomen andere delen van de afbeelding te bekijken.

 • Door het scherm twee keer snel te tikken terwijl zoom actief is, wordt zoom geannuleerd.

 • Gebruik een knijpbeweging in schermvullende weergave om uit te zoomen naar een miniatuurweergave. Gebruik knijpen en uitrekken om het aantal weergegeven afbeeldingen te kiezen uit 4, 9 en 72 frames.

 • Door een knijpbeweging te gebruiken wanneer 72 frames worden weergegeven, wordt kalenderweergave geselecteerd. Gebruik een uitrekbaar gebaar om terug te keren naar de 72-frame weergave.

Films bekijken

 • Films worden aangegeven met een 1 pictogram; tik op de gids op het scherm om het afspelen te starten.

 • Tik op het scherm om te pauzeren. Tik nogmaals om door te gaan.

 • Tik op Z om af te sluiten naar schermvullende weergave.

Het i menu

 • Als u i pictogram tikt, wordt het i menu weergegeven ( De i knop (het i menu) ).

 • Tik op items om opties te bekijken.

Tekstinvoer

 • Wanneer een toetsenbord wordt weergegeven, kunt u tekst invoeren door op de toetsen te tikken.

  1

  Tekstweergavegebied

  2

  Toetsenbordgebied

  3

  Toetsenbordselectie

 • Om de cursor te positioneren, tikt u op e of f of tikt u rechtstreeks in het tekstweergavegebied.

 • Tik op de toetsenbordselectieknop om door de toetsenborden voor hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren.

Door de menu's navigeren

 • Nadat u op de G knop hebt gedrukt om de menu's weer te geven, kunt u omhoog of omlaag schuiven om te bladeren.

 • Tik op een menupictogram om een menu te kiezen.

 • Tik op menu-items om opties weer te geven. U kunt vervolgens de gewenste optie kiezen door op pictogrammen of schuifregelaars te tikken.

 • Z om af te sluiten zonder de instellingen te wijzigen.

Het touchscreen
 • Het touchscreen reageert op statische elektriciteit. Het reageert mogelijk niet bij aanraking met vingernagels of gehandschoende handen.

 • Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.

 • Gebruik geen overmatige kracht.

 • Het scherm reageert mogelijk niet wanneer het is bedekt met beschermende films van derden.

 • Het scherm reageert mogelijk niet wanneer het op meerdere locaties tegelijkertijd wordt aangeraakt.

Aanraakbediening in- of uitschakelen

Aanraakbedieningen kunnen worden in- of uitgeschakeld met behulp van het item [Aanraakbedieningen ] in het setup-menu.