Volg de onderstaande stappen om de huidige foto te selecteren voor uploaden naar een smartapparaat, computer of ftp-server.

 • De i menu-items die worden gebruikt om foto’s te selecteren voor uploaden variëren afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten:

  • [ Selecteren om te verzenden/deselecteren (smartapparaat) ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via ingebouwde Bluetooth met behulp van het item [ Verbinden met smartapparaat ] in het setup-menu ( Verbinding maken met smartapparaat ).

  • [ Selecteren om te verzenden/deselecteren (PC) ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een computer via ingebouwde Wi-Fi met behulp van het item [ Verbinden met pc ] in het setup-menu ( Verbinden met pc ).

  • [ Selecteren om te verzenden/deselecteren (WT) ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een computer of ftp-server via een WT-7 draadloze zender (afzonderlijk verkrijgbaar) met behulp van het item [ Draadloze zender (WT-7) ] in het setup-menu ( Draadloze zender (WT-7) ).

 • Films kunnen niet worden geselecteerd voor uploaden wanneer de camera via de SnapBridge app is verbonden met een smartapparaat.

 • De maximale bestandsgrootte voor films die op een andere manier worden geüpload, is 4 GB.

 1. Selecteer een afbeelding.

  Geef een foto weer in schermvullende weergave of zoomweergave of selecteer deze in de miniaturenlijst.

 2. Kies [ Selecteer om te verzenden/deselecteer ].

  Druk op de i knop om het i menu weer te geven, markeer vervolgens [ Selecteer om te verzenden/deselecteren ] en druk op J De voor upload geselecteerde foto's worden aangegeven met een W pictogram; Om de selectie ongedaan te maken, herhaalt u stap 1 en 2.