Druk op de G toets om de menu's te bekijken.

1

D AFSPEELMENU

2

C FOTO-OPNAMEMENU

3

1 FILM-OPNAMEMENU

4

A AANGEPASTE INSTELLINGEN MENU

5

B SETUP-MENU

6

N RETOUCH-MENU

7

O MIJN MENU/
m
RECENTE INSTELLINGEN *

8

d Help-pictogram

9

Huidige Instellingen

 • U kunt het weergegeven menu kiezen. De standaardinstelling is [ MIJN MENU ].

De menu's gebruiken

U kunt door de menu's navigeren met behulp van de multi-selector en de J knop.

1

Cursor omhoog bewegen

2

Selecteer gemarkeerd item

3

Submenu weergeven, gemarkeerd item selecteren of cursor naar rechts verplaatsen

4

Cursor naar beneden verplaatsen

5

Annuleren en terugkeren naar het vorige menu, of cursor naar links verplaatsen

 1. Markeer het pictogram voor het huidige menu.

  Druk op 4 om het pictogram voor het huidige menu te markeren.

 2. Selecteer een menu.

  Druk op 1 of 3 om het gewenste menu te selecteren.

 3. Plaats de cursor in het geselecteerde menu.

  Druk op 2 om de cursor in het geselecteerde menu te plaatsen.

 4. Markeer een menu-item.

  Druk op 1 of 3 om een menu-item te markeren.

 5. Weergaveopties.

  Druk op 2 om opties voor het geselecteerde menu-item weer te geven.

 6. Markeer een optie.

  Druk op 1 of 3 om een optie te markeren.

 7. Selecteer de gemarkeerde optie.
  • Druk op J

  • G toets om af te sluiten zonder een keuze te maken.

  • Druk de ontspanknop half in om de menu's te verlaten en terug te keren naar de opnamestand.

Grijze items

Sommige items en menu-opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de modus en camerastatus. Niet-beschikbare items worden grijs weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd.

Tekstinvoer

Er wordt een toetsenbord weergegeven wanneer tekstinvoer is vereist.

1

Tekstweergavegebied

2

Toetsenbordgebied

3

Toetsenbordselectie

 • Voer tekens in op de huidige cursorpositie door ze te markeren met de multi-selector en op J drukken.

 • Draai aan de hoofdinstelschijf om de cursor naar links of rechts in het tekstweergavegebied te verplaatsen.

 • Om door de toetsenborden met hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren, markeert u het pictogram voor toetsenbordselectie en drukt u op J . Het pictogram voor toetsenbordselectie is in sommige gevallen mogelijk niet beschikbaar.

 • Als een teken wordt ingevoerd terwijl het tekstweergavegebied vol is, wordt het meest rechtse teken verwijderd.

 • O ( Q )-knop om het teken onder de cursor te verwijderen.

 • X ( T ) om de invoer te voltooien.

 • G om af te sluiten zonder de tekstinvoer te voltooien.

Het d (Help)-pictogram
 • Indien beschikbaar, kan een beschrijving van het momenteel geselecteerde item worden bekeken door op de knop Q / g ( U ) te drukken.

 • Druk op 1 of 3 om te bladeren.

 • Druk Q / g ( U ) om terug te keren naar de menu's.

Aanraakbediening

U kunt ook door de menu's navigeren met behulp van aanraakbedieningen ( Aanraakbedieningen ).