Camerazorg

Niet laten vallen

Laat de camera of lens niet vallen en stel ze niet bloot aan schokken. Het product kan defect raken als het wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen.

Blijf droog

Houd de camera droog. Roest van het interne mechanisme, veroorzaakt door water in de camera, kan niet alleen duur zijn om te repareren, maar kan zelfs onherstelbare schade veroorzaken.

Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen

Plotselinge temperatuurschommelingen, zoals die optreden bij het betreden of verlaten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kunnen condensatie in het apparaat veroorzaken. Om condensatie te voorkomen, plaatst u het apparaat in een draagtas of plastic zak voordat u het blootstelt aan plotselinge temperatuurschommelingen.

Blijf uit de buurt van sterke magnetische velden

Statische ladingen of magnetische velden die worden geproduceerd door apparatuur zoals radiozenders kunnen de monitor verstoren, gegevens op de geheugenkaart beschadigen of de interne circuits van het product aantasten.

Laat de lens niet op de zon gericht

Laat de lens niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron gericht staan. Intens licht kan de beeldsensor beschadigen, vervaging of “inbranden” veroorzaken. Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen een wit onscherp effect vertonen.

Lasers en andere felle lichtbronnen

Richt geen lasers of andere extreem heldere lichtbronnen op de lens, aangezien dit de beeldsensor van de camera kan beschadigen.

Schoonmaak

Gebruik bij het reinigen van de camerabehuizing een blaasbalgje om stof en pluisjes voorzichtig te verwijderen en veeg vervolgens voorzichtig af met een zachte, droge doek. Nadat u de camera op het strand of aan zee heeft gebruikt, veegt u eventueel zand of zout af met een doek die licht is bevochtigd met zoet water en droogt u de camera vervolgens grondig af. In zeldzame gevallen kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat het LCD-scherm oplicht of donker wordt; dit duidt niet op een storing. Het display keert snel terug naar normaal.

De lens en spiegel reinigen

Deze elementen raken gemakkelijk beschadigd: verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Als u een spuitbus gebruikt, houd het blik dan verticaal om te voorkomen dat er vloeistof vrijkomt die de glaselementen zou kunnen beschadigen. Om vingerafdrukken en andere vlekken van de lens te verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en veegt u de lens voorzichtig schoon.

Het laagdoorlaatfilter reinigen

Voor informatie over het reinigen van het laagdoorlaatfilter, zie “Het laagdoorlaatfilter” ( Het laagdoorlaatfilter ) en “Handmatige reiniging” ( Handmatige reiniging ).

De lenscontacten

Houd de lenscontacten schoon.

Raak het sluitergordijn niet aan
 • Het sluitergordijn is uiterst dun en gemakkelijk beschadigd: u mag in geen geval druk uitoefenen op het gordijn, er met schoonmaakgereedschap in prikken of het blootstellen aan krachtige luchtstromen van een ventilator. Deze acties kunnen het gordijn beschadigen, vervormen of scheuren.

 • Het sluitergordijn kan ongelijkmatig gekleurd lijken; dit duidt niet op een storing. Het heeft ook geen effect op foto's.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte

Om schimmel of meeldauw te voorkomen, bewaart u de camera in een droge, goed geventileerde ruimte. Bewaar de camera niet met nafta- of kamfermottenballen, naast apparatuur die sterke elektromagnetische straling produceert, of op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot defecten aan het product.

Lange termijn opslag

Om schade door bijvoorbeeld lekkende batterijvloeistof te voorkomen, verwijdert u de batterij als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de camera in een plastic zak met een droogmiddel. Bewaar de cameratas echter niet in een plastic zak, omdat hierdoor het materiaal kan verslechteren. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Houd er rekening mee dat het droogmiddel geleidelijk zijn vermogen om vocht te absorberen verliest en regelmatig moet worden vervangen. Om schimmel te voorkomen, haalt u de camera minimaal één keer per maand uit de opslag, plaatst u de batterij en ontspant u de sluiter een paar keer.

Schakel het product uit voordat u de voedingsbron verwijdert of loskoppelt

Als u de voedingsbron verwijdert of loskoppelt terwijl de camera is ingeschakeld, kan het product beschadigd raken. Er moet met name op worden gelet dat u de stroombron niet verwijdert of loskoppelt terwijl beelden worden opgenomen of verwijderd.

Opmerkingen over de monitor
 • De monitor is met extreem hoge precisie geconstrueerd; minimaal 99,99% van de pixels is effectief, waarbij niet meer dan 0,01% ontbreekt of defect is. Hoewel deze beeldschermen pixels kunnen bevatten die altijd branden (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit zijn (zwart), is dit geen storing. Beelden die met het apparaat zijn opgenomen, worden niet beïnvloed. Er wordt om uw begrip gevraagd.

 • Bij helder licht kunnen de beelden op de monitor moeilijk te zien zijn.

 • Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan defect raken of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen met een blaasbalgje worden verwijderd. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor lichtjes af te vegen met een zachte doek of zeem. Mocht de monitor breken, zorg er dan voor dat u geen letsel oploopt door gebroken glas. Zorg ervoor dat de vloeibare kristallen van de monitor de huid niet raken of in de ogen of mond terechtkomen.

Fel licht en onderwerpen met tegenlicht

In zeldzame gevallen kan er ruis in de vorm van lijnen optreden in foto's met fel licht of onderwerpen met tegenlicht.

Batterijverzorging

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 • Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen scheuren of gaan lekken, waardoor het product kan gaan roesten. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het omgaan met batterijen:

  • Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.

  • Batterijen kunnen na langdurig gebruik heet zijn.

  • Houd de accupolen schoon.

  • Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze apparatuur.

  • Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en stel ze niet bloot aan vuur of overmatige hitte.

  • Plaats het aansluitingendeksel terug als de batterij niet in de camera of oplader is geplaatst.

 • Als de batterij heet is, bijvoorbeeld direct na gebruik, wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u deze oplaadt. Als u probeert de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur hoog is, zal dit de prestaties van de batterij negatief beïnvloeden, en de batterij laadt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk op.

 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt, plaatst u deze in de camera en laat u deze leeglopen voordat u deze uit de camera verwijdert om deze op te bergen. De batterij moet worden bewaard op een koele plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C (59 °F tot 77 °F). Vermijd warme of extreem koude locaties.

 • Batterijen moeten binnen zes maanden na gebruik worden opgeladen. Als u de camera langere tijd niet gebruikt, laadt u deze eens in de zes maanden op en laat u de camera leeglopen voordat u hem op een koele plaats opbergt.

 • Verwijder de batterij uit de camera of oplader wanneer deze niet in gebruik is. De camera en de oplader verbruiken minieme hoeveelheden lading, zelfs als ze uitgeschakeld zijn, en kunnen de batterij zo leeg trekken dat deze niet meer functioneert.

 • Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 40 °C (104 °F). Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit de batterij beschadigen of de prestaties ervan nadelig beïnvloeden. Laad de batterij binnenshuis op bij een omgevingstemperatuur van 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). De batterij wordt niet opgeladen als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger dan 60 °C (140 °F).

 • De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijden nemen toe bij accutemperaturen van 0 °C (32 °F) tot 15 °C (59 °F) en van 45 °C (113 °F) tot 60 °C (140 °F).

 • Batterijen vertonen over het algemeen een capaciteitsvermindering bij lage omgevingstemperaturen. Zelfs nieuwe batterijen die zijn opgeladen bij temperaturen onder ongeveer 5 °C (41 °F) kunnen een tijdelijke verhoging van “0” naar “1” laten zien in het setup-menu [ Batterij-info ], de leeftijdsweergave, maar de weergave keert terug naar normaal zodra de batterij leeg is. is opgeladen bij een temperatuur van ongeveer 20 °C (68 °F) of hoger.

 • De batterijcapaciteit neemt af bij lage temperaturen. De verandering in capaciteit met de temperatuur wordt weerspiegeld in de weergave van het batterijniveau van de camera. Als gevolg hiervan kan het batterijdisplay een capaciteitsvermindering weergeven naarmate de temperatuur daalt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.

 • Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterijen uit de camera.

Laad de batterijen op voor gebruik

Laad de batterij op voor gebruik. De meegeleverde batterij is bij verzending niet volledig opgeladen.

Klaar reservebatterijen

Voordat u foto's gaat maken, moet u een reservebatterij klaarleggen en deze volledig opgeladen houden. Afhankelijk van uw locatie kan het lastig zijn om op korte termijn vervangende batterijen aan te schaffen.

Houd op koude dagen volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand

Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer één batterij op voor gebruik en bewaar de andere op een warme plaats, klaar om indien nodig te worden vervangen. Eenmaal opgewarmd, kan een koude batterij een deel van zijn lading herstellen.

Batterijniveau
 • Als u de camera herhaaldelijk in- of uitschakelt wanneer de batterij volledig leeg is, wordt de levensduur van de batterij verkort. Batterijen die volledig zijn ontladen, moeten vóór gebruik worden opgeladen.

 • Een duidelijke afname van de tijd dat een volledig opgeladen batterij zijn lading behoudt bij gebruik bij kamertemperatuur geeft aan dat deze vervangen moet worden. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

Probeer niet volledig opgeladen batterijen op te laden

Als u de batterij blijft opladen nadat deze volledig is opgeladen, kan dit de prestaties van de batterij negatief beïnvloeden.

Recycling van gebruikte batterijen

Recycle oplaadbare batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en zorg ervoor dat u eerst de aansluitingen met tape isoleert.

De oplader gebruiken

 • Verplaats de oplader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de lader aangeeft dat het opladen is voltooid terwijl de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om het opladen opnieuw te starten.

 • Sluit de aansluitingen van de oplader niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.

 • Haal de oplader uit het stopcontact als deze niet in gebruik is.

 • Gebruik de MH-25a alleen met compatibele batterijen.

 • Gebruik geen opladers met schade waardoor de binnenkant zichtbaar wordt of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

Gebruik van de lichtnetlaadadapter

 • Beweeg de camera niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de camera aangeeft dat het opladen is voltooid terwijl de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Koppel de adapter los en sluit deze opnieuw aan om opnieuw te beginnen met opladen.

 • Sluit de adapteraansluitingen niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de adapter.

 • Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is.

 • Gebruik geen adapters met schade waardoor de binnenkant zichtbaar wordt of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.