De onderstaande camera-instellingen kunnen worden hersteld naar de standaardwaarden door de W ( Y ) en E -knoppen langer dan twee seconden samen ingedrukt te houden (deze knoppen worden gemarkeerd door een groene stip). Het bedieningspaneel wordt kortstondig uitgeschakeld terwijl de instellingen worden gereset.

Instellingen toegankelijk via het foto-opnamemenu

Keuze

Standaard

Beeldkwaliteit

JPEG normaal

Afbeeldingsgrootte

Groot

Instellingen voor ISO-gevoeligheid

ISO-gevoeligheid

P , S , A , M

100

Andere modi

Auto

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling

Op

witbalans

Auto > Algemene sfeer behouden

Scherpstellen

AB: 0, GM: 0

Stel Picture Control

Auto

Actieve D-Lighting

Uit

Flikkerreductie

Instelling voor flikkerreductie

Uitzetten

Indicator voor flikkerreductie

Op

Automatische bracketing

Uit 1

Meerdere belichtingen

Uit 2

HDR (hoog dynamisch bereik)

Uit 3

Stille liveview-fotografie

Uit

  1. Het aantal opnamen wordt teruggezet op nul. De stappen voor de bracketing worden teruggezet op 1 EV (belichtings-/flitsbracketing) of 1 (witbalansbracketing). [ Auto ] wordt geselecteerd voor de tweede opname van ADL-bracketingprogramma's met twee opnamen.

  2. Als er momenteel meervoudige belichting plaatsvindt, wordt de opname beëindigd en wordt er meervoudige belichting gemaakt op basis van de opnamen die tot dat punt zijn opgenomen. Als [ Aan (serie) ] of [ Aan (enkele foto) ] is geselecteerd, wordt de meervoudige belichtingsmodus teruggezet naar [ Uit ]. [ Overlaymodus ], [ Aantal opnamen ] en [ Individuele beelden opslaan ( NEF ) ] worden niet gereset.

  3. [ Aan (serie) ] of [ Aan (enkele foto) ] wordt teruggezet op [ Uit ]. [ HDR-sterkte ] en [ Individuele afbeeldingen opslaan ( NEF ) ] worden niet gereset.

Instellingen toegankelijk via het filmopnamemenu

Keuze

Standaard

Instellingen voor ISO-gevoeligheid

Maximale gevoeligheid

51200

Automatische ISO-regeling (modus M)

Op

ISO-gevoeligheid (modus M)

100

witbalans

Hetzelfde als foto-instellingen

Stel Picture Control

Hetzelfde als foto-instellingen

Actieve D-Lighting

Uit

Elektronische VR

Uit

Volume hoofdtelefoon

15

Andere instellingen

Keuze

Standaard

Scherpstelpunt *

Centrum

Flexibel programma

Uit

Belichtingscompensatie

Uit

AE-vergrendeling vasthouden

Uit

AF-veldmodus

Zoekerfotografie

j , l , 8 , 9 , !

Enkelpunts AF

b , f , d , e , k , m , P , S , A , M

Automatisch veld-AF

Liveview-fotografie

e , l

Enkelpunts AF

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

Automatisch veld-AF

Autofocus-modus

Nog steeds fotografie

Zoekerfotografie

b , f , d , e , k , l , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

j

AF-S

Liveview-fotografie

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

e , l

AF-S

Filmopname

j , f , d , k , m , 8 , 9 , !

AF-S

e , l

AF-C

b , P , S , EEN , M

AF-F

Meten

Matrixmeting

Flash-modus

Flitser vullen

Flitscompensatie

Uit

FV-slot

Uit

Multi-selector elektrisch diafragma

Uitzetten

Belichtingscomp. multi-selector

Uitzetten

Belichtingsvertragingsmodus

Uit

Belichtingsvoorbeeld (Lv)

Uit

Hoogtepuntweergave

Uit

  • Scherpstelpunt wordt niet weergegeven als [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.