Bij schermvullende weergave, zoomweergave en miniatuurweergave kan de knop Q / g ( U ) worden gebruikt om foto's te beveiligen tegen onbedoeld verwijderen. Beveiligde bestanden kunnen niet worden verwijderd met de O ( Q )-knop of het item [ Wissen ] in het afspeelmenu. Houd er rekening mee dat beveiligde beelden worden verwijderd wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd ( Geheugenkaart formatteren ).

Een foto beveiligen:

  1. Selecteer een afbeelding.

    Geef het beeld weer in schermvullende weergave of zoomweergave of markeer het in de miniaturenlijst.

  2. Druk op de Q / g ( U )-knop.

    De foto wordt gemarkeerd met een P pictogram. Om de beveiliging van de foto op te heffen zodat deze kan worden verwijderd, geeft u de foto weer of markeert u deze in de lijst met miniaturen en drukt u vervolgens op de knop Q / g ( U ).

Beveiliging van alle afbeeldingen verwijderen

Om de beveiliging op te heffen van alle beelden in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu, drukt u tijdens het afspelen tegelijkertijd op de knoppen Q / g ( U ) en O ( Q ).