Bij schermvullende weergave, zoomweergave en miniatuurweergave kan de Q / g ( U )-knop worden gebruikt om foto's te beschermen tegen onbedoeld wissen. Beveiligde bestanden kunnen niet worden verwijderd met de O ( Q )-knop of het item [ Delete ] in het afspeelmenu. Houd er rekening mee dat beveiligde afbeeldingen worden verwijderd wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd ( Geheugenkaart formatteren ).

Een foto beveiligen:

  1. Selecteer een afbeelding.

    Geef het beeld weer in schermvullende weergave of zoomweergave of markeer het in de lijst met miniaturen.

  2. Druk op de Q / g ( U )-knop.

    De foto wordt gemarkeerd met een P pictogram. Om de beveiliging van de foto te verwijderen zodat deze kan worden verwijderd, geeft u de foto weer of markeert u deze in de lijst met miniaturen en drukt u vervolgens op de knop Q / g ( U ).

Bescherming van alle afbeeldingen verwijderen

Om de beveiliging van alle beelden in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het weergavemenu te verwijderen, drukt u Q / g ( U ) en O ( Q ) samen gedurende ongeveer twee seconden.