Om het retoucheermenu te bekijken, selecteert u het tabblad N in de cameramenu's.

De items in het retoucheermenu worden gebruikt om bestaande foto's bij te snijden of te retoucheren.

Geretoucheerde kopieën maken

 1. Selecteer een item in het retoucheermenu.

  Druk op 1 of 3 om een item te markeren, op 2 om te selecteren.

 2. Selecteer een afbeelding.
  • Markeer een foto met behulp van de multi-selector.

  • Om de gemarkeerde foto op volledig scherm te bekijken, houdt u de X ( T )-knop ingedrukt.

  • Druk op J om de gemarkeerde foto te selecteren.

 3. Selecteer retoucheeropties.

  • Voor meer informatie, zie de sectie voor het geselecteerde item.

  • Om af te sluiten zonder een geretoucheerde kopie te maken, drukt u op G . Het retoucheermenu wordt weergegeven.

 4. Maak een geretoucheerde kopie.
  • Druk op J om een geretoucheerde kopie te maken.

  • Geretoucheerde kopieën worden aangegeven met een p pictogram.

Het huidige beeld retoucheren

Om een geretoucheerde kopie van de huidige afbeelding te maken, drukt u op i en selecteert u [ Retoucheren ].

Retoucheren
 • De camera kan mogelijk geen afbeeldingen weergeven of retoucheren die zijn gemaakt of geretoucheerd met andere camera's of die zijn geretoucheerd op een computer.

 • Als er gedurende een korte periode geen acties worden uitgevoerd, wordt het display uitgeschakeld en gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren. Om de tijd dat het scherm aan blijft, te verlengen, kiest u een langere menuweergavetijd met behulp van persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ] > [ Menu's ].

Kopieën retoucheren
 • De meeste opties kunnen worden toegepast op kopieën die zijn gemaakt met andere retoucheeropties, hoewel meerdere bewerkingen kunnen resulteren in een verminderde beeldkwaliteit of vervaagde kleuren.

 • Met uitzondering van [ Film bijsnijden ] kan elke optie slechts één keer worden toegepast.

 • Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de opties die zijn gebruikt om de kopie te maken.

 • Opties die niet op de huidige afbeelding kunnen worden toegepast, worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar.

Beeldkwaliteit
 • Kopieën gemaakt van NEF ( RAW )-beelden worden opgeslagen met een [ Beeldkwaliteit ] van [ JPEG Fijn m ].

 • Kopieën gemaakt van JPEG afbeeldingen hebben dezelfde kwaliteit als het origineel.

 • In het geval van beelden die op dezelfde geheugenkaart zijn opgenomen met de beeldkwaliteitsinstellingen NEF + JPEG , wordt alleen het NEF ( RAW )-beeld geretoucheerd.

Afbeeldingsgrootte

Behalve in het geval van kopieën gemaakt met [ NEF ( RAW )-verwerking ], [ Bijsnijden ] en [ Formaat wijzigen ] hebben kopieën hetzelfde formaat als het origineel.