N in de cameramenu's om het retoucheermenu te bekijken.

De items in het retoucheermenu worden gebruikt om bestaande foto's bij te snijden of te retoucheren.

Geretoucheerde kopieën maken

 1. Selecteer een item in het retoucheermenu.

  Druk op 1 of 3 om een item te markeren, op 2 om te selecteren.

 2. Selecteer een afbeelding.
  • Markeer een foto met de multi-selector.

  • Om de gemarkeerde foto schermvullend te bekijken, houdt u de X ( T )-knop ingedrukt.

  • Druk op J om de gemarkeerde foto te selecteren.

 3. Selecteer retoucheeropties.

  • Zie de sectie voor het geselecteerde item voor meer informatie.

  • G om af te sluiten zonder een geretoucheerde kopie te maken. Het retoucheermenu wordt weergegeven.

 4. Maak een geretoucheerde kopie.
  • Druk op J om een geretoucheerde kopie te maken.

  • Geretoucheerde kopieën worden aangegeven met een p pictogram.

De huidige afbeelding retoucheren

Om een geretoucheerde kopie van het huidige beeld te maken, drukt i en selecteert u [ Retoucheren ].

Retoucheren
 • De camera kan mogelijk geen afbeeldingen weergeven of retoucheren die zijn gemaakt of geretoucheerd met andere camera's of die zijn geretoucheerd op een computer.

 • Als er gedurende een korte periode geen acties worden uitgevoerd, wordt het display uitgeschakeld en gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren. Als u de tijd dat het scherm aan blijft, wilt verlengen, kiest u een langere weergavetijd van het menu met behulp van persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ] > [ Menu's ].

Kopieën retoucheren
 • De meeste opties kunnen worden toegepast op kopieën die zijn gemaakt met andere retoucheeropties, hoewel meerdere bewerkingen kunnen leiden tot verminderde beeldkwaliteit of vervaagde kleuren.

 • Met uitzondering van [ Film bijsnijden ] kan elke optie slechts één keer worden toegepast.

 • Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de opties die zijn gebruikt om de kopie te maken.

 • Opties die niet op de huidige afbeelding kunnen worden toegepast, worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar.

Beeldkwaliteit
 • Kopieën gemaakt van NEF (RAW)-afbeeldingen worden opgeslagen met een [ Beeldkwaliteit ] van [ JPEG fijn m ].

 • Kopieën gemaakt van JPEG-afbeeldingen hebben dezelfde kwaliteit als het origineel.

 • In het geval van beelden die op dezelfde geheugenkaart zijn opgenomen met beeldkwaliteitsinstellingen van NEF + JPEG, wordt alleen het NEF (RAW)-beeld geretoucheerd.

Afbeeldingsgrootte

Behalve in het geval van kopieën die zijn gemaakt met [ NEF (RAW)-verwerking ], [ Bijsnijden ] en [ Formaat wijzigen ], hebben de kopieën hetzelfde formaat als het origineel.