• De SD-, SDHC- en SDXC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

  • Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

  • Apple , App Store®, de Apple logo's, iPhone , iPad , iPod touch®, Mac , macOS en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en/of andere landen.

  • Android , Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. De Android robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die zijn beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License.

  • IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

  • HDMI , het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.

  • Het Bluetooth -woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon vindt plaats onder licentie.

  • Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

  • Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in de andere documentatie die bij uw Nikon product wordt geleverd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

Het gebruik van de Made for Apple badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op de Apple producten die in de badge worden vermeld, en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen Apple . Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een Apple product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

FreeType licentie ( FreeType2 )

Op delen van deze software rust copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rechten voorbehouden.

MIT licentie ( HarfBuzz )

Op delen van deze software rust copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( HarfBuzz ). Alle rechten voorbehouden.

Unicode® Character Database License ( Unicode Character Database)

De software voor dit product maakt gebruik van de open source-software Unicode® Character Database License . De voorwaarden van de softwarelicentie zijn als volgt:

KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHTEN EN TOESTEMMING

Copyright © 1991-2019 Unicode , Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd onder de gebruiksvoorwaarden op https://www.unicode.org/copyright.html .

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie verkrijgt van de Unicode gegevensbestanden en alle bijbehorende documentatie (de "Gegevensbestanden") of Unicode software en alle bijbehorende documentatie (de "Software") om in de Gegevensbestanden te handelen. of Software zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om kopieën van de Gegevensbestanden of Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren en/of verkopen, en om personen aan wie de Gegevensbestanden of Software worden verstrekt toestemming te geven om dit te doen dus, op voorwaarde dat een van beide

  • (i) deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnt bij alle kopieën van de gegevensbestanden of software, of

  • (ii) deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnen in de bijbehorende documentatie.

DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OPGENOMEN IN DEZE KENNISGEVING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, OF ENIGE SPECIALE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE.

Behalve zoals bepaald in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere handelingen met deze gegevensbestanden of software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

AVC Patent Portfolio License

Dit product is in licentie gegeven onder de avc patent portfolio-licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument
(i)
video coderen in overeenstemming met de avc-standaard ("avc video") en/of
(ii)
het decoderen van avc-video die is gecodeerd door een consument die zich bezighoudt met een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of is verkregen van een videoprovider die een licentie heeft om avc-video te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij mpeg la, LLC See

https://www.mpegla.com