Gebruik de S ( Q )-knop om de lichtgevoeligheid van de camera aan te passen (ISO-gevoeligheid). Hoe hoger de ISO-gevoeligheid, hoe minder licht er nodig is om een belichting te maken, waardoor snellere sluitertijden of kleinere diafragma's mogelijk zijn. U hebt ook de mogelijkheid om automatische ISO-gevoeligheidsregeling in te schakelen, die de gevoeligheid automatisch aanpast als optimale belichting niet kan worden bereikt bij de instelling die door de gebruiker is geselecteerd.

ISO-gevoeligheid aanpassen

Houd de S ( Q )-knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf.

  • Kies uit waarden van ISO 100 tot 51200. Instellingen van ongeveer 0,3 tot 1 LW onder ISO 100 en 0,3 tot 2 LW boven ISO 51200 zijn ook beschikbaar.

  • Naast instellingen van ISO 100 tot 51200 bieden b en alle andere EFCT- modi dan j ook een X ([ Auto ])-optie. Als X is geselecteerd, past de camera de ISO-gevoeligheid automatisch aan.

Hoge ISO-gevoeligheid

Hoe hoger de ISO-gevoeligheid, hoe minder licht er nodig is om een belichting te maken, waardoor foto's kunnen worden gemaakt bij weinig licht en wazigheid wordt voorkomen wanneer het onderwerp in beweging is. Houd er echter rekening mee dat hoe hoger de gevoeligheid, hoe groter de kans dat het beeld wordt beïnvloed door "ruis" in de vorm van willekeurig verdeelde heldere pixels, waas of lijnen.

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen

In de standen P , S , A en M kunt u de S ( Q )-knop ingedrukt houden en aan de secundaire instelschijf draaien om te kiezen of de camera automatisch de ISO-gevoeligheid aanpast als de gewenste belichting niet kan worden bereikt bij de waarde die is geselecteerd door de gebruiker.

  • Als automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld, verschijnen ISO AUTO- aanduidingen in het LCD-venster en in de zoeker. Als deze aanduidingen branden (niet knipperen), worden foto's gemaakt met de gevoeligheid die is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheid ]. Wanneer de gevoeligheid wordt gewijzigd ten opzichte van de waarde die door de gebruiker is geselecteerd, knipperen de ISO AUTO- indicatoren en wordt de gewijzigde waarde op de displays weergegeven.

Maximale gevoeligheid

In de standen P , S , A en M kunt u een bovengrens selecteren voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid om te voorkomen dat de ISO-gevoeligheid te hoog wordt verhoogd. De maximale ISO-gevoeligheid kan worden geselecteerd met behulp van het item [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] > [ Maximale gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu.