Druk op de K knop om foto's en films te bekijken die met de camera zijn opgenomen.

 1. Druk op de K knop.
  • Er wordt een foto weergegeven op de monitor.

  • De geheugenkaart met de momenteel weergegeven foto wordt weergegeven door een pictogram.

 2. Druk op 4 of 2 om meer foto's te bekijken.
  • U kunt ook extra foto's bekijken door met uw vinger naar links of rechts over het scherm te vegen ( Aanraakbediening ).

  • Om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand, drukt u de ontspanknop half in.

Beeldoverzicht

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Beeld terugspelen ] in het weergavemenu, worden foto's na de opname automatisch op de monitor weergegeven zonder dat de gebruiker op de K knop drukt.

Films bekijken

Films worden aangegeven met een 1 pictogram. Tik op het a pictogram op het scherm of druk op J om het afspelen te starten (een voortgangsbalk geeft uw geschatte positie in de film weer).

1

1 pictogram

2

Lengte

3

a icoon

4

Huidige positie/totale lengte

5

Voortgangsbalk

6

Volume

7

Gids

Bewerkingen voor het afspelen van films

Naar

Beschrijving

Pauze

Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.

Cv

Druk op J om het afspelen te hervatten wanneer het afspelen is gepauzeerd of tijdens terug-/vooruitspoelen.

Terugspoelen/vooruitspoelen

 • Druk op 4 om terug te spoelen, op 2 om vooruit te gaan. De snelheid neemt toe met elke druk op de knop, van 2× naar 4× naar 8× naar 16×.

 • Houd 4 of 2 ingedrukt om respectievelijk naar het eerste frame of het laatste frame te gaan.

 • Het eerste frame wordt aangegeven met een h in de rechterbovenhoek van het scherm, het laatste frame met a i .

Start slow motion-weergave

Druk op 3 terwijl de film is gepauzeerd om het afspelen in slow motion te starten.

Jog terug/vooruit

 • Druk op 4 of 2 terwijl de film is gepauzeerd om één frame tegelijk terug of vooruit te spoelen.

 • Houd 4 of 2 ingedrukt voor continu terug- of vooruitspoelen.

10 seconden overslaan

Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 seconden vooruit of achteruit te gaan.

Ga naar het laatste of eerste frame

Als de film geen indexen bevat, kunt u naar het eerste of laatste frame springen door aan de secundaire instelschijf te draaien.

Ga naar index

Als de film indexen bevat, gaat u door aan de secundaire instelschijf te draaien naar de volgende of vorige index.

 • Indices kunnen worden toegevoegd of verwijderd uit het menu [ EDIT MOVIE ], dat kan worden weergegeven door het afspelen te pauzeren en op de i knop te drukken.

Pas het volume aan

Druk op X ( T ) om het volume te verhogen, W ( Y ) om te verlagen.

Film inkorten

Om het [ EDIT MOVIE ]-menu weer te geven, pauzeert u het afspelen en drukt u op de i knop.

Uitgang

Druk op 1 of K om de schermvullende weergave af te sluiten.

Ga naar de opnamemodus

Druk de ontspanknop half in om het afspelen af te sluiten en terug te keren naar de opnamestand.

Indexen

Indices kunnen worden toegevoegd wanneer het afspelen is gepauzeerd door op de i knop te drukken en [ Index toevoegen ] te selecteren. Tijdens het afspelen en bewerken kunt u snel naar geïndexeerde locaties springen. De aanwezigheid van indexen wordt aangegeven door een p pictogram in de schermvullende weergave.

Ongewenste foto's verwijderen

Foto's kunnen worden verwijderd zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat eenmaal verwijderde foto's niet meer kunnen worden hersteld.

 1. Geef de afbeelding weer.
  • Druk op de K knop om het afspelen te starten en druk op 4 of 2 totdat de gewenste foto wordt weergegeven.

  • De locatie van de huidige afbeelding wordt weergegeven door een pictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm.

 2. Verwijder de afbeelding
  • Druk op de O ( Q )-knop; Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Druk nogmaals op de O ( Q )-knop om de afbeelding te verwijderen en terug te keren naar de weergave.

  • Om af te sluiten zonder de foto te verwijderen, drukt u op K .