Actieve D‑Lighting

Actieve D-Lighting, toegankelijk via het item [ Actieve D-Lighting ] in het foto- of filmopnamemenu, wordt gebruikt om details in hoge lichten en schaduwen te behouden, waardoor foto's met natuurlijk contrast ontstaan. Gebruik deze optie voor scènes met hoog contrast, bijvoorbeeld bij het fotograferen van helder verlichte buitenlandschappen door een deur of raam of bij het maken van foto's van onderwerpen in de schaduw op een zonnige dag. Actieve D-Lighting is het meest effectief wanneer [ Matrixmeting ] is geselecteerd voor meting.

[ Uit ]

[ Automatisch ]

Actieve D-Lighting-opties

Keuze

Beschrijving

Y

[ Automatisch ]

De camera past Actieve D-Lighting automatisch aan als reactie op de opnameomstandigheden.

Z

[ Extra hoog ]

Kies de hoeveelheid Actieve D‑Lighting die wordt uitgevoerd uit [ Extra hoog ], [ Hoog ], [ Normaal ] en [ Laag ].

P

[ Hoog ]

Q

[ Normaal ]

R

[ Laag ]

[ Uit ]

Actieve D‑Lighting uit.

Actieve D-Lighting en films

Als [ Zelfde als foto-instellingen ] is geselecteerd voor [ Actieve D-Lighting ] in het filmopnamemenu en [ Automatisch ] is geselecteerd in het foto-opnamemenu, worden films opgenomen met een instelling die gelijkwaardig is aan [ Normaal ].

Actieve D-Lighting
 • Er kan “ruis” in de vorm van willekeurig verdeelde heldere pixels, waas of lijnen verschijnen op foto’s die zijn gemaakt met Actieve D‑Lighting.

 • In modus M is [ Auto ] gelijk aan [ Normaal ].

 • Bij sommige onderwerpen kan een ongelijkmatige schaduw zichtbaar zijn.

 • Actieve D-Lighting is niet van toepassing bij hoge ISO-gevoeligheden (Hi 0,3–Hi 2), inclusief hoge gevoeligheden geselecteerd via automatische ISO-gevoeligheidsregeling.

Hoog dynamisch bereik (HDR)

Het item [ HDR (hoog dynamisch bereik) ] in het foto-opnamemenu kan worden gebruikt bij onderwerpen met een hoog contrast om details in hoge lichten en schaduwen te behouden door twee opnamen te combineren die met verschillende belichtingen zijn gemaakt. Gebruik bij scènes met hoog contrast en andere onderwerpen om een breed scala aan details te behouden, van hoge lichten tot schaduwen.

HDR-opties

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • [ HDR-modus ]: kies uit [ Aan (serie) ] (maak een reeks HDR-foto's, eindigend wanneer [ Uit ] is geselecteerd), [ Aan (enkele foto) ] (maak één HDR-foto) en [ Uit ] (afsluiten zonder extra HDR-foto's te maken).

 • [ HDR-sterkte ]: Kies de HDR-sterkte. Als [ Auto ] is geselecteerd, zal de camera automatisch de HDR-sterkte aanpassen aan de scène.

 • [ Individuele beelden opslaan ( NEF ) ]: Kies [ Aan ] om elk van de afzonderlijke opnamen op te slaan die zijn gebruikt om het HDR-beeld te maken; de opnamen worden opgeslagen in NEF ( RAW )-formaat.

HDR-foto's maken

We raden u aan de meetoptie [ Matrixmeting ] te gebruiken wanneer u opnamen maakt met HDR.

 1. Selecteer [ HDR (hoog dynamisch bereik) ].

  Markeer [ HDR (hoog dynamisch bereik) ] in het foto-opnamemenu en druk op 2 .

 2. Selecteer een modus.
  • Markeer [ HDR-modus ] en druk op 2 .

  • Kies een HDR-modus met 1 of 3 en druk op J .

 3. Kies de [ HDR-sterkte ].
  • Om het verschil in belichting tussen de twee opnamen (HDR-sterkte) te kiezen, markeert u [ HDR-sterkte ] en drukt u op 2 .

  • Markeer de gewenste optie en druk op J . Als [ Auto ] is geselecteerd, zal de camera automatisch de HDR-sterkte aanpassen aan de scène.

 4. Kies of u individuele belichtingen wilt behouden.

  Om te kiezen of u de individuele NEF ( RAW )-beelden waaruit de HDR-foto bestaat, wilt opslaan, markeert u [ Individuele beelden opslaan ( NEF ) ] en drukt u op 2 , drukt u vervolgens op 1 of 3 om de gewenste optie te kiezen en drukt u op J om te selecteren.

 5. Kadreer een foto, stel scherp en maak de foto.

  • De camera maakt twee opnamen wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Knipperende indicatoren “ 1 ” en “ 2 ” verschijnen respectievelijk in het bedieningspaneel en in de zoeker terwijl de beelden worden gecombineerd. Er kunnen geen foto's worden gemaakt voordat de opname is voltooid.

  • Als [ Aan (serie) ] is geselecteerd, wordt HDR alleen uitgeschakeld als [ Uit ] is geselecteerd voor de HDR-modus; als [ Aan (enkele foto) ] is geselecteerd, wordt HDR automatisch uitgeschakeld nadat de foto is gemaakt.

NEF (RAW)

HDR-foto's die zijn gemaakt wanneer een optie NEF ( RAW ) of NEF ( RAW ) + JPEG is geselecteerd voor beeldkwaliteit, worden opgenomen in JPEG indeling.

HDR-fotografie
 • De randen van de afbeelding worden uitgesneden.

 • De gewenste resultaten worden mogelijk niet bereikt als de camera of het onderwerp beweegt tijdens het fotograferen. Het gebruik van een statief wordt aanbevolen.

 • Afhankelijk van de scène ziet u mogelijk schaduwen rond heldere voorwerpen of halo's rond donkere voorwerpen. In sommige gevallen kan HDR weinig effect hebben.

 • Bij sommige onderwerpen kan een ongelijkmatige schaduw zichtbaar zijn.

 • Bij lenzen zonder CPU en wanneer [ Spotmeting ] of [ Centrumgerichte meting ] is geselecteerd, is een [ HDR-sterkte ]-instelling van [ Automatisch ] gelijk aan [ Normaal ].

 • Optionele flitsers flitsen niet.

 • Ongeacht de optie die momenteel is geselecteerd voor de ontspanstand, wordt er slechts één foto gemaakt telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • Sluitertijden Bulb (Bulb) en Time (Time) zijn niet beschikbaar.

HDR-beperkingen

HDR kan niet worden gecombineerd met bepaalde camerafuncties, waaronder:

 • Andere modi dan P , S , A en M

 • Flikkerreductie

 • Bracketing

 • Meerdere belichtingen

 • Intervalfotografie

 • Time-lapse-films

 • Focusverschuiving

 • De negatieve digitizer

HDR-modus en sterkte kiezen via de BKT-knop en instelschijven

Wanneer [ HDR (hoog dynamisch bereik) ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bediening ] > [ BKT-knop ], kunnen [ HDR-modus ] (stap 2) en [ HDR-sterkte ] (stap 3) worden geselecteerd met behulp van de BKT- knop en instelschijven.

 • Houd de BKT- knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf om uit de volgende HDR-modi te kiezen: a ([ Uit ]), 1 ([ Aan (enkele foto) ]) en b ([ Aan (serie) ]).

 • Wanneer 1 ([ Aan (enkele foto) ]) of b ([ Aan (serie) ]) is geselecteerd, kunt u de HDR-sterkte aanpassen door de BKT- knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.