Instellingen voor beeldgebied aanpassen

De instellingen voor het beeldgebied kunnen worden weergegeven door [ Beeldgebied ] te selecteren in het foto-opnamemenu.

Kies afbeeldingsgebied

Kies het afbeeldingsgebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie

Beschrijving

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]c

[ FX (36×24) ]

Beelden worden opgenomen in FX-formaat met een beeldhoek die gelijk is aan die van een NIKKOR-objectief op een 35 mm-formaat camera.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]a

[ DX (24×16) ]

Beelden worden opgenomen in DX-formaat. Om de geschatte brandpuntsafstand van de lens in 35 mm-formaat te berekenen, vermenigvuldigt u met 1,5.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerm

[ 1:1 (24×24) ]

Foto's worden opgenomen met een beeldverhouding van 1 : 1.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerZ

[ 16:9 (36×20) ]

Foto's worden opgenomen met een beeldverhouding van 16 : 9.

1

FX (36×24)

2

DX (24×16)

3

1 : 1 (24×24)

4

16 : 9 (36×20)

5

DX-formaat (24×16) beeldcirkel

6

FX-formaat (36×24) afbeeldingscirkel

DX-lenzen

DX-lenzen zijn ontworpen voor gebruik met DX-formaat camera's en hebben een kleinere beeldhoek dan lenzen voor 35 mm-formaat camera's. Als [ Auto DX-uitsnede ] is uitgeschakeld en een andere optie dan [ DX (24 × 16) ] (DX-formaat) is geselecteerd voor [ Kies afbeeldingsgebied ] wanneer een DX-lens is bevestigd, kunnen de randen van het beeld worden verduisterd. Dit is misschien niet zichtbaar in de zoeker, maar bij het afspelen van de beelden kan het zijn dat de resolutie afneemt of dat de randen van het beeld zwart worden.

Het afbeeldingsgebied kiezen via knoppen en instelschijven

Als [ Kies beeldgebied ] is toegewezen aan een knop met behulp van Persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bedieningselementen ], kan het beeldgebied worden geselecteerd door op de knop te drukken en aan een instelschijf te draaien.

 • De geselecteerde uitsnede wordt weergegeven in de zoeker ( Kies beeldgebied ).

 • De momenteel geselecteerde optie voor beeldveld kan worden weergegeven in het LCD-venster en in de zoeker door op de knop te drukken waaraan [ Kies beeldveld ] is toegewezen.

Afbeeldingsgebied

Weergave

[ FX (36×24) ]

[ DX (24×16) ]

[ 1 : 1 (24×24) ]

[ 16 : 9 (36×20) ]

 • Camerabedieningen kunnen niet worden gebruikt om het beeldgebied te selecteren wanneer een DX-lens is bevestigd en [ Auto DX-uitsnede ] is ingeschakeld.

Afbeeldingsgrootte

De afbeeldingsgrootte is afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor het afbeeldingsgebied.

[ Automatische DX-uitsnede ]

Kies of de camera automatisch het [ DX (24×16) ] (DX-formaat) beeldveld selecteert wanneer een DX-lens is bevestigd.

Optie

Beschrijving

[ Aan ]

De camera selecteert automatisch het [ DX (24×16) ] (DX-formaat) beeldgebied wanneer een DX-lens is bevestigd.

[ Uit ]

Automatische selectie van het afbeeldingsgebied uitgeschakeld.

De weergave van het zoekermasker

Als [ Aan ] is geselecteerd, wordt het gebied buiten de uitsnede ( uitgezonderd [ FX (36×24) ]) grijs weergegeven in de zoeker.

Beeldkwaliteit aanpassen

Kies de optie voor beeldkwaliteit die wordt gebruikt wanneer foto's worden gemaakt.

Optie

Beschrijving

[ NEF (RAW) + JPEG fijn m ]

Maak van elke foto twee kopieën: een NEF (RAW)-afbeelding en een JPEG-kopie.

 • Voor de JPEG-kopie kunt u kiezen uit opties waarbij prioriteit wordt gegeven aan beeldkwaliteit of bestandsgrootte. Opties met een sterretje (“ m ”) geven prioriteit aan de beeldkwaliteit, die zonder een sterretje (“ m ”) bestandsgrootte.

 • Tijdens het afspelen wordt alleen de JPEG-kopie weergegeven. Het NEF (RAW)-beeld kan alleen worden bekeken met een computer.

 • Als u de JPEG-kopie van de camera verwijdert, wordt ook de NEF (RAW)-afbeelding verwijderd.

[ NEF (RAW) + JPEG fijn ]

[ NEF (RAW) + JPEG normaal m ]

[ NEF (RAW) + JPEG normaal ]

[ NEF (RAW) + JPEG basis m ]

[ NEF (RAW) + JPEG basis ]

[ NEF (RAW) ]

Neem foto's op in NEF (RAW)-formaat.

[ JPEG fijn m ]

Neem foto's op in JPEG-formaat. ”Fijn” produceert beelden van hogere kwaliteit dan ”normaal” en ”normaal” beelden van hogere kwaliteit dan “basis”.

 • Kies opties met m om de kwaliteit te maximaliseren, opties zonder m om ervoor te zorgen dat alle afbeeldingen min of meer dezelfde bestandsgrootte hebben.

[ JPEG fijn ]

[ JPEG normaal m ]

[ JPEG normaal ]

[ JPEG basis m ]

[ JPEG basis ]

NEF (RAW)
 • NEF (RAW)-bestanden hebben de extensie "*.nef".

 • Het proces van het converteren van NEF (RAW)-foto's naar andere zeer draagbare formaten zoals JPEG wordt "NEF (RAW)-verwerking" genoemd. Tijdens dit proces kunnen Picture Controls en instellingen zoals belichtingscompensatie en witbalans vrij worden aangepast.

 • De RAW-gegevens zelf worden niet beïnvloed door NEF (RAW)-verwerking en hun kwaliteit blijft intact, zelfs als de foto's meerdere keren met verschillende instellingen worden verwerkt.

 • NEF (RAW)-verwerking kan in de camera worden uitgevoerd met behulp van het item [ NEF (RAW)-verwerking ] in het retoucheermenu of op een computer met Nikon's NX Studio-software. NX Studio is gratis verkrijgbaar via het Nikon Download Center.

Een optie voor beeldkwaliteit kiezen

Tijdens zoekerfotografie kunt u een beeldkwaliteitsoptie kiezen door de X ( T )-knop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien.

Het foto-opnamemenu [ Beeldkwaliteit ] Optie

De beeldkwaliteit kan ook worden aangepast met behulp van het item [Beeldkwaliteit ] in het foto-opnamemenu. Gebruik het item [Beeldkwaliteit ] in het foto-opnamemenu om de beeldkwaliteit aan te passen tijdens livebeeld.

Foto's opnemen op twee geheugenkaarten

Als [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] is geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in Slot 2 ] wanneer foto's worden gemaakt met beeldkwaliteitsinstellingen van NEF (RAW) + JPEG, wordt de NEF (RAW)-kopie op de kaart opgeslagen in Slot 1 en de JPEG-kopie naar de kaart in Slot 2.

Een afbeeldingsgrootte kiezen

Kies een formaat voor nieuwe JPEG-foto's. Het formaat voor JPEG-foto's kan worden geselecteerd uit [ Large ], [ Medium ] en [ Small ]. Het aantal pixels in de afbeelding hangt af van de optie die is geselecteerd voor het afbeeldingsgebied ( Instellingen voor beeldgebied aanpassen ).

Afbeeldingsgebied

Optie

Grootte (pixels)

Afdrukformaat (cm/inch) *

[ FX (36×24) ] (FX-formaat)

Groot

6048 × 4024

51,2 × 34,1/20,2 × 13,4

Medium

4528 × 3016

38,3 × 25,5/15,1 × 10,1

Klein

3024 × 2016

25,6 × 17,1/10,1 × 6,7

[ DX (24×16) ] (DX-formaat)

Groot

3936 × 2624

33,3 × 22,2/13,1 × 8,7

Medium

2944 × 1968

24,9 × 16,7/9,8 × 6,6

Klein

1968 × 1312

16,7 × 11,1/6,6 × 4,4

[ 1 : 1 (24×24) ]

Groot

4016 × 4016

34,0 × 34,0/13,4 × 13,4

Medium

3008 × 3008

25,5 × 25,5/10,0 × 10,0

Klein

2000 × 2000

16,9 × 16,9/6,7 × 6,7

[ 16 : 9 (36×20) ]

Groot

6048 × 3400

51,2 × 28,8/20,2 × 11,3

Medium

4528 × 2544

38,3 × 21,5/15,1 × 8,5

Klein

3024 × 1696

25,6 × 14,4/10,1 × 5,7

 • Geschatte grootte wanneer afgedrukt op 300 dpi. Het afdrukformaat in inches is gelijk aan het afbeeldingsformaat in pixels gedeeld door de printerresolutie in dots per inch (dpi; 1 inch = ongeveer 2,54 cm).

Een afbeeldingsgrootte kiezen

Tijdens zoekerfotografie kunt u het beeldformaat kiezen door de X ( T )-knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

Het foto-opnamemenu [ Beeldformaat ] Optie

Het beeldformaat voor JPEG-afbeeldingen kan ook worden aangepast met behulp van het item [Beeldformaat ] in het foto-opnamemenu. Gebruik het item [Beeldformaat ] in het foto-opnamemenu om het beeldformaat aan te passen tijdens livebeeld.