Optische en radio- AWL kunnen samen worden gebruikt. Radioflitsbediening wordt verzorgd door een WR-R10 aangesloten op de camera, optische bediening door een SU-800 draadloze Speedlight-commandant of een gemonteerde SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 of SB-500 flitser op de accessoireschoen van de camera.

  • Voordat u verdergaat, moet u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de radiogestuurde flitsers en de WR-R10 ( Een draadloze verbinding tot stand brengen ).

  • Als er een SB-500 op de accessoireschoen van de camera is gemonteerd, selecteert u [ Optische/radio- AWL ] voor [ Flitssturing ] > [ Draadloze flitsopties ] in het foto-opnamemenu; bij andere flitsers of de SU‑800 wordt deze optie automatisch geselecteerd.

  • De enige beschikbare optie voor [ Flitsbediening op afstand ] is [ Groepsflits ].

  • Kies een groep (A–F) voor elk van de secundaire flitsers. Plaats optisch gestuurde flitsers in de groepen A tot en met C en radiogestuurde flitsers in de groepen D tot en met F (om de opties voor de groepen D tot en met F weer te geven, drukt u op 1 of 3 in het scherm [ Groepsflitsopties ]).